Kulturpolitik och samverkan

Kulturpolitik är att vilja något specifikt för kulturområdet.
 
Kultursamverkan är att genom dialoger och samverkan med lokala, regionala och nationella parter skapa de bästa förutsättningarna för regional kulturutveckling.