Region Norrbottens organisation

Region Norrbotten är en politiskt styrd organisation som består av regionfullmäktige, valutskott, revisorer, fullmäktiges beredningar, regionstyrelse, regional utvecklingsnämnd och patientnämnd.

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon av regionens förtroendevalda för att ställa frågor eller lämna dina synpunkter är du välkommen att göra det!

Kontakta dina förtroendevalda