Sjukresor

Har du rätt till bidrag för din resa till sjukhuset? Region Norrbotten ger bidrag för sjukresor, både vid besök hos egna vårdgivare och besök till privata vårdgivare som har avtal med Region Norrbotten.

Normalt får du bidrag för högst resesträckan mellan din folkbokföringsadress och sjukhus eller hälsocentral inom din kommun samt tandvård inom länet.

När du besöker privat sjukgymnast eller privat allmänläkare får du bidrag för resan motsvarande till närmaste hälsocentral.

Reseersättning betalas inte ut när det gått mer än ett år sedan sjukresan gjordes.

Sjukresor

Boka sjukresa med taxi eller komfortbuss via Beställningscentralen senast två dagar före besöket på dagtid 8-17, med undantag för akuta resor.
Tel: 020-96 00 96

Boka sjukresa med tåg eller flyg via Beställningscentralen.
Tel: 020-96 00 96

 • Folkbokförda i Norrbottens län och försäkrade enligt lagen om allmän försäkring.
 • Utlandssvenskar och utländska medborgare från EU/EES-land eller konventionsland när vårdbehovet uppstått vid vistelse i länet.
 • Asylsökande som har rätt till ersättning enligt lagen om mottagande av asylsökande.

Du betalar egenavgift för sjukresor per enkel resa:

 • 125 kr med egen bil, snöskoter, båt, hydrokopter
 • 200 kr med taxi, specialfordon, liggande transport
 • 200 kr med flyg

Om kostnaden för resan överstiger egenavgiften ersätter regionen det överstigande beloppet.

Vid följande tillfällen behöver patienten inte betala egenavgift:

 • För vård inom barn- och ungdomspsykiatrin
 • För vård inom barnhabilitering
 • Vid läkarundersökningar för intyg begärda av Försäkringskassan och då patienten har frikort för sjukresor.

Du får bidrag för billigaste färdsättet, det vill säga buss, tåg och egen bil. För att du ska få bidrag måste resesträckan vara minst 51 km enkel väg om du åker egen bil. Region Norrbotten ger bidrag för resor med egen bil med 25 kr/mil. För mindre vanliga färdmedel som snöskoter, båt och hydrokopter ges bidrag med 30 kr/mil.

Besök som inte ger rätt till sjukresebidrag

 • Intyg, förebyggande hälso och sjukvård samt vaccination.
 • Mödra- och barnhälsovård hos annan vårdpersonal än läkare.
 • Gynekologisk cellprovskontroll och mammografisk hälsokontroll.
 • Blodgivning, föräldrautbildning och rökavvänjningsgrupper.

Det finns även annat som inte ger sjukresebidrag. Fråga vårdpersonalen om du är osäker på om du får sjukresan betald.

Om det är medicinskt motiverat kan du få bidrag när du är följeslagare till patient som besöker vården. Följeslagare till barn under 20 år ersätts alltid. Vid sjukresa med buss eller tåg kan personer med behov av hjälp få bidrag för följeslagare.

Du får ett resebidrag per vecka när du hälsar på ett barn under 20 år som är inskriven i sluten vård.

Om du själv väljer att få vård utanför Norrbotten, står du själv för alla rese- och övernattningskostnader. Blir du remitterad till specialistvård eller får en remiss enligt vårdgarantin till vårdinrättning utanför länet får du bidrag till hela resan med undantag av eventuell egenavgift.

Blir du sjuk utanför länet får du resebidrag till närmaste vårdinrättning inom den region du befinner dig i. Bidrag till hemresan betalas ej.

Om du besökt en vårdinrättning utanför länet, begär då en sjukreseblankett från besökt region (avdelning/mottagning).

Resor utanför länet beställs genom att ringa 020-96 00 96 och göra knappval för utomlänsresor.

 • Resebidragsblanketterna skickas till:
  Region Norrbotten
  Sjukresor
  Box 506
  961 28  Boden
 • Utbetalningen sker kring den 28:e varje månad.
 • Om du har konto i Swedbank går bidraget direkt in på konto.
 • Är du kund i annan bank och aldrig tidigare fått utbetalningar via Swedbanks kontoregister kommer resebidraget att ersättas via utbetalningsavi. Önskar du i stället få resebidraget direkt på ditt konto i fortsättningen kan du kontakta Swedbanks kontoregister och ange kontonumret till din bank.
 • Felaktigt utbetalt resebidrag skall återbetalas.

Tåg och buss

Åker du buss eller tåg ersätts resan mot uppvisande av biljett eller utskriven SMS-biljett om kostnaden är 80 kr eller mer enkel väg. Boka tåg, buss på vissa sträckor samt anslutningsresa via Beställningscentralen. Du behöver inte betala anslutningsresa själv, exempelvis taxi.

Komfortbuss

På vissa sträckor inom länet samt till Norrlands universitetssjukhus i Umeå finns busslinjer med så kallade komfortbussar. Bussarna har hög komfort och är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Komfortbussar med bussvärd
 • Linje 17 Arjeplog – Piteå (bussvärd finns på sträckan Arvidsjaur – Piteå)
 • Linje 18 Piteå – Sunderby sjukhus
Komfortbuss utan bussvärd
 • Linje 21 Arvidsjaur – Sunderby sjukhus (möjlighet finns att åka med linje 17 ifrån Arjeplog och vidare med linje 18 till Sunderby sjukhus)
 • Linje 100 Luleå – Umeå

Resan är kostnadsfri för sjukresenärer. Läkarintyg krävs när bussvärdar finns på sträckan.

Är du i behov av anslutningstaxi till bussen ska du beställa den samtidigt via Beställningscentralen. Du behöver inte betala anslutningsresor. Om du inte har förbokat resan får du betala bussbiljetten och skicka in den till Region Norrbotten för att få den ersatt i efterhand.

På sträckor där linjetrafik med komfortbussar finns upphör möjligheten att åka taxi. Undantaget är patienter som av medicinska skäl inte kan åka komfortbuss.

Taxi, specialfordon, liggande transport

Om du har medicinska skäl eller om det helt saknas allmänna kommunikationer kan din sjukresa ske med taxi. För att Region Norrbotten ska ersätta resan måste du beställa den genom Beställningscentralen.

Resan ska beställas senast två dagar före besöket, med undantag för akuta resor. När du ska hem från vårdinrättning avgör vårdpersonal om du får åka taxi och beställer i så fall din taxiresa. Även specialfordon och liggande transport beställs via Beställningscentralen.

Flyg

Beställs genom att ringa 020-96 00 96 och göra knappval för tåg eller flyg. Vidare kontakter har du sedan direkt med resebyrån som bokar din resa. Resan ska beställas i god tid före resedatum. Personalen är även finsktalande.

Skyddet träder i kraft när dina egenavgifter för sjukresor uppgår till 2400 kr. Du blir därefter befriad från egenavgifter under den tid som återstår av 12 månader räknat från första resedatum eller besöksdatum. Skyddet gäller för besök i hela landet.

Du ansvarar själv för att bevaka din rätt till frikort för sjukresor.

Frikort lagras elektroniskt. Frikortet gäller per individ, vilket innebär att flera personer i samma familj inte får räkna samman betalda avgifter

Frågor och svar

Beställningscentralen på telefon 020-960096.

Region Norrbotten
Sjukresor
Box 506
961 28 Boden

Den 23 varje månad skickas resebidragsutbetalningen till Swedbanks kontoregister. Därefter tar det cirka en vecka innan pengarna betalas ut. Om din kontouppgift redan finns hos banken så går bidraget per automatik direkt in på det kontot. Om inte så utbetalas bidraget via utbetalningsavi.

Kontakta ansvarig hälsocentral/mottagning/avdelning för ersättning. Skicka inte in en vanlig sjukresebidragsansökan.

Är du kund i annan bank och aldrig tidigare fått utbetalningar via Swedbanks kontoregister kommer resebidraget att ersättas via utbetalningsavi. Önskar du i stället få resebidraget direkt på ditt konto i fortsättningen kan du kontakta Swedbanks kontoregister och ange kontonumret till din bank.

Blankett från vårdgivare som är signerad av vårdpersonal. Vid färdsätt med buss och tåg bifogas alltid biljetter.

Kontakt vid frågor om sjukresebidrag

Ekonomistöd: 0921-670 50
E-post: patientkontoret@norrbotten.se

Postadress

Region Norrbotten
Sjukresor
Box 506
961 28  Boden

Faxnummer

Tel: 0921-671 35