Utbildning och praktik

Hos oss finns goda möjligheter för dig som vill studera och praktisera inom vården. Du är viktig för oss och vi tar väl hand om dig. Vi ser till att du får god handledning och fina erfarenheter från din studie- eller praktiktid.

Som länets största arbetsgivare är vi så klart beroende av kunniga och välutbildade medarbetare. Kanske är det just du som i framtiden gör skillnad när det gäller tryggheten för invånarna i vårt län? Länet har så mycket att erbjuda, såväl när det gäller studier och yrkesliv som fritiden.  

Utbildning, praktik och VFU för just dig

Nu kan du som vill bli läkare genomföra stora delar av din utbildning vid Sunderby sjukhus strax utanför Luleå. Här väntar, förutom en dynamisk och spännande studiemiljö, även en givande framtid.

I Norrbotten finns även goda möjligheter till allmäntjänstgöring - AT- vid länets fem sjukhus och ca 30 hälsocentraler. För dig som studerar medicin på läkarutbildningen erbjuder vi dessutom så kallade utlokaliseringsveckor på våra olika vårdinrättningar.

För dig som utbildar dig till biomedicinsk analytiker eller  biomedicinare finns möjlighet till praktik och VFU hos Laboriatoriemedicin som har verksamheter på sjukhusen i Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn. På Sunderbyn finns även transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi .

1 500 studenter kan inte ha fel

Varje år genomför cirka 1 500 studenter sin kliniska utbildning inom Region Norrbotten. Vi erbjuder arbetsförlagd utbildning, så kallad APU, för dig som läser på gymnasiets omvårdnadsprogram. Även för dig som studerar på universitet och högskola erbjuder vi praktikplatser runt om i länet. I viss omfattning erbjuder vi även prao för dig som går på högstadiet.