Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden, tillika tandvårdsnämnden, ansvarar för regionens arbete med omställningen till nära vård samt primärvård och tandvård. Nämnden ansvarar för regionens arbete med primärvård och tandvård undantaget beställning av Vårdval primärvård och tandvård.

Styrande dokument

Sammanträdeshandlingar

Sammanträdeshandlingar från och med 1 oktober 2023 hittar du på diariet.nll.se.

Hälso- och sjukvårdsnämnden sammanträder ungefär åtta gånger per år. Mötena äger rum i Regionhuset i Luleå. Mötena är inte öppna för allmänheten.

I hälso- och sjukvårdsnämnden sitter 13 förtroendevalda. Ledamöterna och ersättarna är utsedda av regionfullmäktige.

Hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare