Aktuellt


Nyheter

 • Ny hälsocentral öppnar i Boden

  På måndag 3 april öppnar Lärkans hälsocentral i Boden. Listning är inte möjligt att göra direkt, utan startar samma dag som hälsocentralen öppnar.

 • Sjukhusfotografen fångar vården i bild

  Att använda sig av fotografering i vården kan vara ett sätt att följa hur ett sår läker, att dokumentera tumörer man hittar vid en operation eller att säkra bevis inför en misshandelsrättegång. ”Jag har varit med och fotat vid allt från förlossningar till bårhuset och allting däremellan”, säger sjukhusfotografen Bert-Ola Isaksson.

 • Nu satsar Region Norrbotten på kompetensförsörjning

  Regionstyrelsen föreslås bevilja flera åtgärder som ska förbättra villkor och arbetsmiljö för medarbetare. Förutom dubblerad Ob-ersättning ska sjukfrånvaron minskas, företagshälsovården stärkas och seniora medarbetare behållas.

 • Var så god och skölj - fluortanten är tillbaka!

  En minut. 10 milliliter. Tre gånger på en vecka. Nu får sjätteklassare i östra Norrbotten fluorskölja igen. Följ med tandhygienisten Kristina Winsa till en friskola utanför Övertorneå.

 • Besök i ambulansens nya lokaler i Luleå

  Sedan den 15 december finns ambulanssjukvården i Luleå i sina nya lokaler i kvarteret Risslan. Vi gjorde en rundvandring för att se hur det blev.

 • Inte längre kö hos vårdgarantienheten

  Nu går det lätt att komma i kontakt med Region Norrbottens vårdgarantienhet. Utökade telefontider och fler som svarar har resulterat i att den långa telefonkön är borta.

 • Ototeknikernas viktiga insats

  Victoria Sundqvist och Linda Öhman tillhör den exklusiva skara i Sverige som arbetar som ototekniker. Med 20 års erfarenhet var i bagaget tillverkar de perfekta insatser till hörapparater.

 • Regionstyrelsen 16 mars

  Regionstyrelsen sammanträder torsdag 16 mars 2023 med start kl. 13:00 i styrelserummet, Regionhuset i Luleå. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Andrés väg från Potsdam till Pajala

  André Buchheim tar hand om människor som drabbats av akut sjukdom eller skadat sig. Men jobbet som sjuksköterska vid ambulansen i Pajala innebär också många timmar i bil efter vägarna. ”Jag trivs med tempoväxlingarna i akutsjukvården”, säger han.

 • Etikombud lyfter de svåra frågorna

  Etik kan handla om allt från liv och död till hur man beter sig mot sina kollegor. ”Jag har blivit en bättre narkossköterska sedan jag utbildade mig till etikombud”, säger David Hedberg.

Händelser

 • Moskito Art Talk

  Moskito Art Talk är ett föreläsningskoncept som har initierats av Resurscentrum för konst, Konsthallen i Luleå och KKV Luleå. Inom konceptet presenteras konstnärer boende i Norrbotten samt konstnärer utifrån som är aktuella med utställningar i Norrbotten.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Kulturens hus, Luleå
 • Regionfullmäktige 25 april

  Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå tisdag 25 april 2023 med start kl. 10:00.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset
 • Hur mår norrbottningen? - Del 1

  Våren 2022 uppmanades 22 500 norrbottningar besvara Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor (HLV). Enkäten undersöker hälsa och levnadsvanor och genomförs med ett fördjupat urval vart fjärde år.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Digitalt via Teams
 • Regionfullmäktige 20-21 juni

  Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå tisdag 20 juni - onsdag 21 juni 2023 med start kl. 10:00 tisdag och kl. 09:00 onsdag.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset
 • Hur mår norrbottningen? - Del 2

  Våren 2022 uppmanades 22 500 norrbottningar besvara Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor (HLV). Enkäten undersöker hälsa och levnadsvanor och genomförs med ett fördjupat urval vart fjärde år.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset eller via Teams
 • Regionfullmäktige 18 oktober

  Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå onsdag 18 oktober 2023 med start kl. 10:00.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset
 • Regionfullmäktige 21-22 november

  Regionfullmäktige sammanträder i sessionssalen, Regionhuset i Luleå tisdag 21 november - onsdag 22 november 2023 med start kl. 10:00 tisdag och kl. 09:00 onsdag.

  Datum:
  Tid:
  Plats: Sessionssalen, Regionhuset

Pressmeddelanden

 • Insatser för att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvård i Region Norrbotten

  I Region Norrbotten pågår flera initiativ för att utveckla förlossningsvården och vården för kvinnor. Över tid ger förbättringsarbetet goda resultat för kvinnorna.

 • Norrbotten når viktigt mål för cancervård

  Nu utreds sju av tio norrbottningar som misstänks ha cancer inom det som kallas för standardiserat vårdförlopp. Det innebär en snabb cancerutredning som går till på samma sätt över hela landet.

 • Ärenden på regionstyrelsens möte 5 april

  Regionstyrelsen behandlar ett tjugotal punkter på sitt sammanträde 5 april. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

 • Mer nära och ekologisk mat på sjukhusen

  När Region Norrbottens nya livsmedelsavtal träder i kraft kommer en större andel av livsmedlen vara ekologiska och närproducerade.

 • Färre patientskador anmälda i Norrbotten

  Anmälningarna till regionernas gemensamma försäkringsbolag Löf ökade med nästan 10 procent i riket under förra året. I Norrbotten har anmälningarna dock minskat lite.

 • 12 miljoner till fortsatt satsning på nära vård i glesbygden

  För att utveckla arbetet med god och nära vård i de fyra nordligaste regionerna har regeringen beviljat 12 miljoner kronor i projektstöd. Pengarna ska användas till att utveckla arbetssätt och modeller för nära vård som är anpassade efter glesbygdens behov.

 • Syrgasbehandling på delegation är inte aktuellt

  Region Norrbotten ställer sig positiv till fortsatt samarbete mellan kommunernas räddningstjänster och ambulanssjukvården genom ett förnyat första hjälpen-avtal. Delegation för syrgasbehandling kommer däremot inte att bli aktuellt att återinföra så som kunskapsläget ser ut i dag.

 • Region Norrbotten söker ny regiondirektör

  Nu inleds rekryteringen av ny den nya regiondirektör som ska efterträda Ulf Bergman. På önskelistan står en erfaren ledare som kan kombinera kraft med ödmjukhet.

 • Region Norrbottens ekonomi är stabil

  På torsdag, 16 mars, presenteras Region Norrbottens årsredovisning på regionstyrelsens sammanträde. Det samlade ekonomiska resultatet blev ett överskott på 272 miljoner kronor.

 • Region Norrbotten yrkar på avslag för viteskrav

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har yrkat att förvaltningsrätten ska döma Region Norrbotten att betala ett vite på 10 miljoner kronor. Enligt ett avgörande från kammarrätten har IVO inte rätt att bestämma hur många vårdplatser en region ska ha. Region Norrbotten anser därför att ansökan om utdömande av vite ska avslås.