Patientavgifter

Du får oftast betala en avgift när du besöker vården. Hur mycket du får betala beror bland annat på vilken typ av vård du får. Vissa besök i vården är avgiftsfria. Det finns också en gräns för hur mycket du behöver betala för vård, det kallas för högkostnadsskydd.

Du som besöker vården kan välja att betala dina fakturor via autogiro eller e-faktura. Då slipper du en faktureringsavgift på 50 kronor.

Anmälan till autogiro

När du anmäler dig till autogiro skickas det först ut en fakturaspecifikation med posten så att du vet vilket belopp som kommer att dras från ditt konto. Betalningen genomförs sedan automatiskt på förfallodagen.

Du anmäler dig till autogiro genom att fylla i och skriva under blanketten nedan och posta den till Ekonomistöd i Boden. Adressen står på blanketten. För att fylla i blanketten innan utskrift - tryck på Ladda ner, Spara och Öppna.

För barn och unga under 20 år
0 kr
För 85-åringar och äldre, öppenvård 0 kr
Besök hos läkare, sjuksköterska eller annan personal 300 kr
Besök på akutmottagning/jourcentral 400 kr

Besök på akutmottagning inklusive ambulanstransport

Ambulanstransport mellan hälsocentral    och sjukhus

Behandling utförd av ambulanspersonal som inte resulterar i en ambulanstransport

600 kr


0 kr


300 kr

 

Sjukintyg via telefon/e-tjänster på 1177

300 kr

Hälsokontroll

 

Mammografi

Mammografi för personer mellan 40 och 74 år

300 kr

0 kr


Screening för kolorektal cancer

300 kr

Screening för tidig upptäckt av pulsåderbråck

300 kr

Gynekologisk cellprovskontroll

0 kr

Hälsosamtal 40, 50 och 60-åringar

300 kr

Utprovning av hjälpmedel

300 kr

Vårdavgift per dygn när du är inlagd på sjukhus

 

För barn och unga under 20 år

0 kr

För personer över 20 år

120 kr

Uteblivet besök (faktureringsavgift tillkommer)

400 kr

Uteblivande från planerad operation

1 500 kr

Faktureringsavgift

50 kr

Kontakt

Vid frågor
Telefon: 0921-670 50
E-post: patientkontoret@norrbotten.se

Alla besök i öppenvården är avgiftsbefriade för patienter som är 85 år eller äldre. Det innebär att du som är över 85 år inte behöver betala patientavgift. Kostnader för exempelvis utprovning av hjälpmedel kan tillkomma.

Regeln gäller för:

 • alla hälsocentraler inom Region Norrbotten
 • mottagningar på sjukhus
 • privata hälsocentraler inom vårdvalet
 • läkare och fysioterapeuter verksamma enligt nationella taxan
 • alla privata och offentliga tandläkare och tandhygienister som utför tandvård inom ramen för Region Norrbottens tandvårdsstöd*

*Tandvårdsstödet gäller för patientgrupper som har rätt till tandvård inom ramen för Region Norrbottens tandvårdsstöd. Det kan till exempel vara en patient som bor på ett äldreboende, har en funktionsnedsättning, vissa sjukdomar eller har beslut om LSS. Om en sådan patient också är över 85 år är besöket kostnadsfritt.

Kontakt

Vid frågor
Telefon: 0921-670 50
E-post: patientkontoret@norrbotten.se

Du som besöker vården kan välja att betala dina fakturor via e-faktura eller autogiro. Då slipper du en faktureringsavgift på 50 kronor.

Anmälan för e-faktura

När du väljer e-faktura innebär det att du i fortsättningen får din faktura direkt i din internetbank. Du godkänner betalningen innan beloppet dras från ditt konto på förfallodagen. Du sparar på miljön eftersom ingen pappersfaktura skickas ut.

Om du vill anmäla dig för e-faktura så gör du det i din internetbank.
I internetbanken går du in på sidan för anmälan e-faktura och söker på NLL, patientavgifter.

Region Norrbotten har ett särskilt högkostnadsskydd för besöksavgifter inom öppen hälso- och sjukvård. Här kan du läsa om hur det fungerar.

Högkostnadsskydd – betala högst 1 300 kronor

I Sverige finns ett så kallat högkostnadsskydd. Det innebär att ingen behöver betala mer än 1 300 kronor i patientavgifter, under en period på tolv månader, för besök på mottagningar i en region eller mottagningar som har avtal med en region.

Frikort

Ett frikort får du när du har betalat avgifter för sammanlagt 1 300 kronor. Du börjar räkna vid det första besöket oavsett när under året det görs. Frikortet talar om att du inte behöver betala mer under resten av perioden på tolv månader. Du kan använda frikortet i hela landet.

Inga stämplar

Nu behöver du inte samla stämplar till ditt frikort. I stället håller vi reda på dina betalningar, och talar om för dig när du inte behöver betala fler patientavgifter. Region Norrbotten registrerar in dina patientavgifter automatiskt. Spara kvittot om du söker vård i en annan region eller hos en privat vårdgivare som inte använder elektroniskt frikort. Spara även kvittot om du är osäker på om din avgift är medräknad.

När du uppnått frikortsgränsen, 1 300 kronor, då skickas ett brev om frikort till din folkbokföringsadress.

Vid besök vid annan region eller privat vårdgivare

Har du ett giltigt frikort, ta med det vid ditt besök vid annat landsting/region eller hos privat vårdgivare. Har du inte frikort, spara kvittot så kan du efterregistrera besöket för att tillgodoräkna avgiften. Kontakta ekonomistöd eller besök närmaste hälsocentral så hjälper vi dig. 

Du uppnår högkostnadsskyddet genom besök hos:

 • Offentligt finansierade vårdgivare, exempelvis läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter med flera på sjukhus och hälsocentraler.
 • Privata vårdcentraler inom vårdvalet
 • Privata vårdgivare som läkare och sjukgymnaster

Frikortet gäller för:

 • Besök i öppen hälso- och sjukvård vid hälsocentralernas och sjukhusens mottagningar.
 • Besök för viss tandvård inom ramen för hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Det innefattar nödvändig tandvård, tandvård som ett led i kortare sjukdomsbehandling och viss oralkirurgisk tandvård som ges på sjukhus.
 • Avgift för förlängning av sjukintyg per telefon eller elektroniskt.
 • Hälsosamtal 

Frikortet gäller inte för:

 • Besök som inte har samband med sjukdom, till exempel hälsokontroller eller utfärdande av vissa intyg med mera.
 • Vaccinationer
 • För sluten vård, det vill säga den avgift du betalar när du ligger inne på sjukhus.
 • För besöksavgift som du efterdebiterats om du uteblivit från ett planerat besök utan att avboka.

Vanliga frågor och svar

Om man besöker öppenvården för samma sjukdom som man ligger inne för så betalar man ingen avgift, är det däremot en annan sjukdom man besöker öppenvård för betalar man patientavgift för det besöket.

120 kronor är för att du har legat inne (slutenvård), medan 400 kronor är kostnaden för besöket vid akuten (öppenvård).

Inskrivningsdagen och utskrivningsdagen räknas tillsammans som en dag. På fakturan ser det dock ut som att du betalar för inskrivningsdagen och inte för utskrivningsdagen.

Nej, du betalar bara en patientavgift inom 24 timmar för samma åkomma. 

Dina besök registreras och bevakas automatiskt och när du har rätt till frikort skickas det till dig med posten. Vid besök hos en privat vårdgivare kan det vara så att du behöver spara ditt kvitto i fall vårdgivaren inte har anslutit sig till den elektroniska frikortstjänsten.

Frikortsperioden räknas från det första besöket, inte från det datum då du fick ditt frikort.

Frikortet gäller inte när du ligger inne på sjukhus, det kostar 120 kronor per dygn.

Ja, det gäller i hela Sverige. Det är viktigt att du tar med ditt frikort och visar upp om du besöker en vårdinrättning i annat län.

Kontakta Ekonomistöd eller besök närmaste hälsocentral. 

Kontakt:

Vid frågor
Telefon: 0921-670 50
E-post: patientkontoret@norrbotten.se

År 2010 fattades ett politiskt beslut att ändra antalet förfallodagar för privatpersoner från 30 dagar till 20 dagar.

Ja, vill du dela upp en faktura kontaktar du Ekonomistöd. Skicka gärna ett mejl till patientkontoret@norrbotten.se med fakturanummer och dina önskemål om hur du vill dela upp betalningen.

Region Norrbotten har beslutat att inte skicka ut påminnelser, fakturorna märks med information om att fakturan går direkt till inkasso om betalning uteblir.

Anledningen till att en avgift för ambulans införs är att ambulansen inte bara är en transport, utan den är bemannad med legitimerad personal som ger patienten en sjukvårdande behandling.

Då betalar du en avgift 600 kr, där ingår avgift för läkarbesök 400 kr på akuten

Nej, ambulansavgift gäller enbart vid primärtransporter – inte när du transporteras mellan vårdinrättningar.

Du betalar den patientavgift som gäller för det landsting/region som du besöker. 

300 kronor är patientavgiften som alla betalar oavsett medborgarskap. Är du inte svensk medborgare kostar läkarbesöket den faktiska kostnaden utöver patientavgiften. Kan du visa upp ett giltigt EU-kort eller är folkbokförd i Sverige behöver du dock inte betala den högre kostnaden.För vissa länder gäller även "intyg om rätt till vård i Sverige", pass, arbetsgivarintyg (för individer från konventionsländer).Patienter från andra nordiska länder behöver heller inte betala den högre kostnaden så länge de uppger sin fullständiga hemadress och kan uppvisa ID-handling.