Så utvecklas hälsovård, sjukvård och tandvård i regionen

Vi har ett uppdrag från dig! Vårt uppdrag är att arbeta för att alla ska må bra i Norrbotten.

För hur skulle det se ut om vi lutar oss tillbaka och slutar forska, eller ger upp arbetet med att utveckla innovationer? Om vi lägger av med att utbilda medarbetarna? Avstår från att utveckla digitala lösningar som gör att läkare och patient kommer närmare varandra? Och struntar i att ta reda på hur norrbottningarna mår?

Det genomgående mönstret i vårt arbete med utveckling är att vi ska framåt. Och uppåt. Det är den enda riktning vi kan acceptera. För ska Region Norrbotten kunna ge bästa möjliga hälso- och sjukvård till norrbottningarna behöver vi utveckling.

Forskning

Den nära vården innebär att vi utgår från den enskildes behov snarare än organisationernas. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt vilket innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen. 

Att vården finns nära behöver inte alltid betyda geografiskt nära utan den närmsta vården är egenvården, alltså det som patienten själv kan göra, med hjälp av sina nätverk och med stöd av kommun och region. I nära vård betonas vikten av att stärka och stödja det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Gemensam målbild

Region Norrbotten och länets kommuner har tagit fram en gemensam målbild för omställningen till nära vård. Målbilden har utarbetats ur ett medborgarperspektiv och fokuserar på att skapa en god hälsa och välbefinnande för norrbottningen. Vägen framåt beskrivs i fyra delområden:

  • Min egen kraft tas tillvara
  • Tillsammans för min trygghet
  • Sammanhållet och enkelt för mig
  • Nära mig på bästa sätt.

Regionstyrelsens utskott Nära vård

 

Jag är experten i mitt liv! Därför är jag också en aktiv och självklar partner i insatser som berör mig. Min berättelse och kunskap tas tillvara. Tillsammans med professionens kompetens utgör vi ett välfungerande team. Min självständighet ökar när jag får stöd att vara en aktiv medskapare. 

Jag känner trygghet i livet! Vetskapen om att jag får vägledning och hjälp när jag behöver, gör mig lugn och trygg. Gemensamma lösningar utformas tillsammans med mig efter mina behov. Goda relationer och tillit till varandra är centrala för att stärka min trygghet. 

Som individ är jag en helhet! En god relation med professionen över tid är därför viktig för mig. Den information jag behöver är samlad och överskådlig med tydliga kontaktvägar. Det blir enkelt för mig när insatser samordnas sömlöst.  

Närhet är viktigt för mig! Mina behov tillgodoses nära mig i mer öppna vårdformer genom förändrade arbetssätt, digitala lösningar och stöd till egenvård i hemmiljö. När jag har kontroll över min hälsa känner jag mig trygg.  

Region Norrbotten arbetar med många olika utvecklingssatsningar och projekt för framtidens hälso- och sjukvård.

Det kan handla om vård i hemmet med olika distanslösningar och olika sätt för patienter att bli mer delaktiga i sin egen vård. De tekniksatsningar som gjorts i länet och de stora avstånden ger goda möjligheter att utveckla och införa nya produkter och tjänster som bidrar till utveckling och tillväxt.

Den psykiska ohälsan bland medborgarna ökar och vårdens resurser riskerar att inte räcka till. Därför har fyra länder 2020-2022 gått samman i EU-projektet ChatPal. Syftet har varit att se om artificiell intelligens (AI) kan bidra till att avlasta vårdpersonalen och samtidigt ge fler hjälp och stöd till ökat psykiskt välbefinnande. I Sverige har fokus legat på unga medborgares psykiska välbefinnande.

ChatPal har varit ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts med stöd av EU-programmet Norra Periferin och Arktis (Northern Periphery and Arctic Programme).

I projektet har Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Norrbottens Kommuner samverkat i Sverige tillsammans med samarbetspartners i Finland, Storbritannien (Nordirland och Skottland) samt Irland.

En chattbot baserad på AI-teknik är en mjukvara som kommunicerar med användare på en hemsida eller via en app i mobilen. Den tolkar innebörden i tal eller text för att simulera vardagliga samtal mellan människor.

En väl utformad chattbot kan avkoda inkommande information från användaren i tal eller text och identifiera nyckelord, för att sedan interagera med personen utifrån kunskap inom det aktuella området. Chattbot-tjänsten ska finnas tillgänglig dygnet runt och baseras på forskning och beprövad erfarenhet för att främja psykisk hälsa.

EU-projektet ChatPal undersöker om artificiell intelligens kan bidra till ökat psykiskt välbefinnande. I Norrbotten, där vi i Region Norrbotten är en av parterna, ligger huvudfokus på att stödja unga med psykisk ohälsa. I den här filmen berättar några av projektmedarbetarna om ChatPal.

ChatPal – psykisk hälsa med hjälp av AI (youtube.com)

Nadja Ståhl är inte bara sjuksköterska inom akutsjukvården. Hon är också ambassadör för ChatPal-appen – där de som är intresserade av att främja sitt psykiska välbefinnande kan chatta med en artificiell intelligens dygnet runt.

Sedan 2007 har hon arbetat i vården, bland annat inom psykatrin och för närvarande på akuten på Sunderby sjukhus i Luleå.

Vid sidan av det föreläser hon ideellt utifrån sina erfarenheter att växa upp med föräldrar som missbrukar, lider av psykisk ohälsa eller är våldsamma. Själv har hon flera gånger berättat i media om sin egen utsatthet under uppväxten.

– Jag har klarat mig – mot alla odds – samtidigt som arbetet mot psykisk ohälsa har blivit en hjärtefråga för mig, säger hon när vi ses på ett hotell i centrala Luleå.

Helt fantastisk

Under sina föreläsningar kommer hon i fortsättningen också att berätta om ChatPal-appen, som är ett verktyg för att främja psykiskt välbefinnande utvecklat i samarbete mellan fyra länder.

Även personer med lindrig och medelsvår psykisk ohälsa kan få vägledning av ChatPal. Appen ska däremot inte användas för behandling och den som upplever psykiska problem bör kontakta sin hälsocentral eller en psykiatrisk mottagning.

– När jag själv var ung hade jag tyckt att en sådan här app hade varit helt fantastisk. Det är ju inte alltid så lätt att söka kontakt med vården så när jag fick tips om den läste jag mer om varför den tagits fram. Nu har jag också haft tid att testa den under en period och tycker den är jättebra, säger Najda Ståhl.

Så du tycker att den kan vara till nytta?

– Ja, absolut. Om jag går tillbaka till mig själv då jag var ung hade jag trots att jag alltid haft många vänner ingen att prata med då jag mådde dåligt. Tänk om jag då hade kunnat få hjälp med exempelvis andningsövningar och tips på aktiviteter man kan göra, som att skriva ned positiva saker i en glädjelåda. Framför allt när jag kände mig som mest ensam och mådde som sämst. Det var ofta nattetid, då jag låg och funderade och mådde dåligt.

Tillfällig dipp

Hon menar att ChatPal kan bidra till att lindra oro och ångest och lära inte bara unga utan även vuxna personer att hantera sina känslor.

– I Sverige har det varit ett särskilt fokus på unga, men appen funkar som ett stöd och en guide för alla åldrar – även om man bara har en tillfällig dipp. För de som de som ännu inte kontaktat vården kan det vara värt att testa den. Och för den som redan har kontakt med vården kan den vara ett komplement.

Mycket press

Hon konstaterar att den psykiska ohälsan breder ut sig i samhället.

– Inte minst de unga utsätts för mycket press. Man ska se ut på ett visst sätt, vara duktig hela tiden och tillgänglig på sociala medier. Visst, det har blivit mer acceptabelt att prata om psykisk ohälsa, men inte för alla och därför känns det jättehäftigt att jag som ambassadör kan få vara lite av ett ansikte utåt för ChatPal-appen.

ChatPal-projektets andra ambassadör i Sverige: 36-årige Simon Trabelsi a.k.a. Sir Ivy. Han är marknadsförare, hiphopartist och spoken word artist med rötterna på Örnäset i Luleå, men numer bosatt i Kalifornien.

Simon Trabelsi kopplar upp sig via Zoom från Berkeley utanför San Francisco. Han berättar omväxlande på svenska och amerikanska att han flyttade dit när han var tolv år efter att hans mamma gift om sig med en amerikan.

– Sedan flyttade de tillbaka till Luleå, medan jag blev kvar i USA.

”Troubled kid”

Han beskriver att han alltid varit något av en ”troubled kid”, lite halvstökig med humörproblem.

– När jag var 18 år började jag gå i samtalsterapi och fick medicinering. Jag tyckte att jag hanterade situationen, men efter en episod där jag kraschade riktigt hårt och hamnade på sjukhus när jag var 24 år bestämde mig för att bli mer aktiv i min terapi och medicinering. På ett sätt var det bra att det hände och efter det har jag varit mer seriös med hur jag hanterar mitt mående.

Musiken viktig

Hans bipolaritet innebär långa uppåtperioder då han mår jättebra och det har gjort att han tidigare inte tagit så allvarligt på problemen – även om nedåtperioderna ibland varit riktigt tuffa.

– Efter sjukhusvistelsen ringde jag en kompis som är läkare och bad om råd. Sedan dess har han varit en mentor för mig. Dessutom har musiken varit otroligt viktig för mitt mående. Den hjälper mig att reda ut och utforska mina tankar, säger Simon Trabelsi.

Förutom sin egen karriär under artistnamnet Sir Ivy (från början Young Ivy) har han också varit rappare i den framgångsrika Luleågruppen Blänk.

– Den sista skivan vi gjorde, Weary Soul, var som ett brev om psykisk ohälsa.

Ny ambassadör

Nu är han tillsammans med akutsjuksköterskan Nadja Ståhl, också från Luleå, en av två svenska ambassadörer för appen ChatPal, som är tänkt att vara ett stöd för ett ökat psykiskt välbefinnande.

Appen, som just nu är inne i en testfas, har tagits fram i samarbete mellan fyra länder och det svenska teamet är ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Region Norrbotten och Norrbottens Kommuner.

Med hjälp av artificiell intelligens kan användarna föra en konversation via chattfunktionen, men också mycket mer. Exempelvis få information och vägledning som främjar psykiskt välbefinnande samt tips på verktyg, övningar och hjälplinjer.

Futuristiskt

ChatPal riktar sig framför allt till personer med lindriga och medelsvåra psykiska besvär, men ska inte användas för behandling eller terapi. Den som upplever psykiska problem rekommenderas att ta kontakt med sin hälsocentral eller en psykiatrisk mottagning.

– När jag först fick höra talas om ChatPal tyckte jag det lät spännande och futuristiskt och ville genast kolla in den närmare. Jag ser den som en bra vardagsresurs som också kan ge användaren påminnelser om saker som man kan göra för att främja sin psykiska hälsa. Till exempel att göra ”deep breathing”, gå ut och få lite solsken och att röra på sig – det är enkla men viktiga saker för en hjärna som springer iväg. Jag tror dessutom att den har alla förutsättningar att utvecklas med tiden, i takt med att råden blir fler och den kommer att kunna svara på fler frågor.

Ut i solskenet

Han fortsätter:

– Jag tror det här är något som vi behöver och hoppas att inte minst tonåringar vill utforska den som ett stöd i att hantera sin egen psykiska hälsa. Det kan ju ta årtionden att komma underfund med sådant, som det har gjort för mig, men det här är en hjälp på vägen.

För egen del har det varit tufft att ta steget att berätta om sin egen psykiska ohälsa, berättar han.

– Ja, det har känts skämmigt att vara öppen med det, men nu har jag blivit ganska bra att prata om det även om det säkert kommer att kännas hemskt efter den här intervjun, säger Simon Trabelsi innan vi kopplar ned anslutningen mellan Luleå och Kalifornien.

- Nu ska jag gå ut i solskenet, säger han.

Ladda ned appen gratis i App Store eller Google Play. 

 

Kontaktuppgifter

Karolina Parding 
Luleå tekniska universitet
Tel: 0920-49 30 29
E-post: karolina.parding@ltu.se

Catrine Kostenius
Luleå tekniska universitet/Norrbottens Kommuner
Tel:0920-49 32 88
E-post: catrine.kostenius@ltu.se

ChatPals advisory board

Advisory board har bestått av Anders Nordin, IT/MT-direktör, Region Norrbotten, Marcus Liwicki, professor i maskininlärning, LTU, och Nadja Ståhl, sjuksköterska, Region Norrbotten.

EU-projekt för egenmonitorering CIRCE-JA

I Sverige och Norrbotten har vi en snabbt ökande andel äldre i befolkningen och färre människor i arbetsför ålder. Det betyder även att det finns färre anställda inom hälso- och sjukvården som ska vårda allt fler.

Norrbotten är ett stort län med glesbygd och långa avstånd. Genom att hitta nya arbetssätt i hälso- och sjukvården finns det möjlighet att skapa en jämlik och god vård, både i glesbygd och tätort. Ett sätt är att använda digital teknik för egenmonitorering.

Egenmonitorering innebär att patienten hemifrån själv eller med assistans mäter, registrerar och delar information om sin hälsa med hälsocentral eller sjukhus, vilket kan bespara personen akuta och oplanerade vårdbesök samtidigt som de blir mer delaktiga i sin vård och hälsa.

Genom EU-projektet CIRCE-JA samarbetar Region Norrbotten med Socialstyrelsen 2023-2026 för att tillsammans få kunskap om hur vi på bästa sätt kan införa egenmonitorering i primärvården.

Projektets inriktning är egenmonitorering inom primärvården. Vi använder och anpassar en modell som varit framgångsrik i Galicien i Spanien, till förhållandena på svenska hälso- och vårdcentraler. Resultatet kommer att bli ett stöd för implementering av egenmonitorering som kan användas av alla regioner i Sverige.

Projektsida - CIRCE-JA
Vårt internationella arbete - Socialstyrelsen

This communication/publication reflects only the author's view. It does not represent the view of the European Commission and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.

Nyhetsbrevet Framtidens hälsa lyfter fram utveckling av vård och hälsa, framtidslösningar och nya forskningsrön inom Region Norrbotten. Nyhetsbrevet har cirka 2700 prenumeranter i både Norrbotten och övriga landet.

Prenumerera

Kontakt

Har du synpunkter på innehållet eller förslag på ämnen till artiklar och kalender kontakta nyhetsbrevet Framtidens hälsa på e-post : framtidenshalsa@norrbotten.se.

Redaktör är Jonas Hansson, kommunikationsavdelningen.

I Norrbotten är vi många som vill hjälpa dig att uppfylla din dröm. Allt från att prova din idé till att starta företag. 

ALMI Företagspartner AB

Från idéer till framgångsrika företag!

Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Har du en innovativ idé som du vill ta vidare kan du få stöd av Almi. Våra rådgivare stödjer dig från idé och genom hela processen för att nå marknaden. Tillsammans diskuterar vi även finansieringslösningar utifrån dina behov och förutsättningar.

www.almi.se/nord

Coompanion 

Coompanion tillhör ett nationellt nätverk som jobbar med att informera om och rådge nya kooperativa företag i länet. vi jobbar även med affärsutveckling riktat mot kooperativt och socialt företagande. Vi har även mycket rådgivning riktat mot samhällsentreprenörskap. De senaste åren har vi fått dela ut Vinnovas innovationschecker men enbart till kooperativ.

www.coompanion.se/norrbotten

Några filmer som lyfter fram Region Norrbottens arbete.

Chatpal - psykisk hälsa med hjälp av AI (youTube.com)

Åsa, en spetspatient (youTube.com)