Vaccination

Region Norrbotten erbjuder kostnadsfri influensavaccination till personer över 65 år och riskgrupper. Detta gäller även för vaccination mot pneumokocker som kan ges samtidigt som influensavaccination. 

Läs mer om vaccination och boka tid på 1177.se

Ska du resa runt i många länder och leva under primitiva förhållanden, ta då kontakt med infektionsmottagningen vid Sunderby sjukhus.

HPV (humant papillomvirus) är ett mycket vanligt virus som finns i fler än hundra olika typer. Det finns vacciner som skyddar mot två typer av cancerframkallande HPV. De typerna av HPV orsakar de flesta fallen av livmoderhalscancer. För att vaccinet ska ha bäst effekt, ska man helst vaccinera sig innan man har haft sexuella kontakter med någon annan. Men det är bra att vaccinera sig även om man har haft sex. Man behöver ju inte ha blivit smittad av HPV. Och om man skulle ha blivit smittad av en virustyp, så får man ändå skydd mot de andra typerna som vaccinet skyddar emot.

Även om man är vaccinerad mot HPV ska man fortsätta att gå på de cellprovskontroller man blir kallad till.

Skolhälsovården i länet erbjuder årligen kostnadsfritt HPV-vaccin till alla elever i årskurs 5 inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet. 

Du som ännu inte har vaccinerat dig kan kontakta din hälsocentral för bokning av gratis vaccination.