Så styrs Region Norrbotten

De viktigaste uppgifterna för regionen är att sköta hälso- och sjukvården och tandvården samt att stärka regionens tillväxt och utveckling. Genom insatser inom till exempel kultur, utbildning och näringsliv bidrar Region Norrbotten till att skapa ett län där du mår bra.