Göra affärer med oss

Här hittar du som är leverantör till Region Norrbotten information från regionen.

Här hittar du till exempel Region Norrbottens pågående upphandlingar, fakturainformation och information från regionens IT och medicinteknik.

Region Norrbottens upphandlingsenhet ansvarar för att genomföra regionens upphandlingar samt upprättande och tecknande av avtal. Upphandlingsenheten driver, i samverkan med de olika verksamheterna, upphandlingar för att tillse regionens behov av varor och tjänster.

Upphandlingsenheten - nllplus.se

Fysioterapeuter som uppfyller kraven i lagen om ersättning för fysioterapi(LOF), och läkare som uppfyller kraven lagen om läkarvårdsersättning(LOL), har möjlighet att köpa en etablering från en annan fysioterapeut eller läkare. 

På nllplus.se publiceras etableringar som ligger ute till försäljning.

Ersättningsetableringar - nllplus.se

Kontaktuppgifter och information om regionens fastigheter samt felanmällan hittar du på nllplus.se

Regionfastigheter- nllplus.se

Prylbanken är ett register över disponibel utrustning inom Region Norrbotten. Vi jobbar för att synliggöra förrådsställd utrustning för återanvändning inom Region Norrbotten egna enheter.

Återbruk utrustning - nllplus.se

Verksamhetsområdet HR- & Ekonomistöd är Region Norrbottens interna servicebyrå för bland annat leverantörsfakturor, kundfakturor, utlämnande av frikort till verksamheten, efterhandsreglering av sjukresor och utbetalningar till privata vårdgivare.

Information, fakturauppgifter och kontaktuppgifter för dig som levernatör hittar du på nllplus.se

Fakturor - nllplus.se