Region Norrbottens samarbeten och nätverk

Region Norrbotten är engagerad i flera organisationer som bidrar till utvecklingen i regionen.

Stiftelser och andra organisationer är viktiga aktörer i det regionala utvecklingsarbetet.