Covid-19

Region Norrbotten följer noga händelseutvecklingen, har kontakt med ansvariga myndigheter och följer deras rekommendationer när det gäller coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Från och med 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är fortsatt anmälningspliktig.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att covid-19 ska smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Boka tid för vaccination mot covid-19 (1177.se)

Läs mer om covid-19 (1177.se)

Rekommendationer om covid-19 (Folkhälsomyndigheten.se)

Att vaccinera sig är gratis och frivilligt. Du kan vaccinera dig när det rekommenderas eller erbjuds av Folkhälsomyndigheten.

Vilka kan få vaccin

Alla som är 18 år eller äldre rekommenderas vaccin med två doser mot covid-19. Är du 18 år eller äldre rekommenderas en påfyllnadsdos efter de två första doserna. Extra påfyllnadsdoser rekommenderas för äldre och de som har nedsatt immunförsvar.

En offentlig miljö är inte samma sak som en allmän plats. Det ger hälso- och sjukvården en möjlighet att fortsätta med olika rekommendationer för att skydda patienter mot covid-19. 

Om du inte kan komma på ett besök är det viktigt att du avbokar. Det gör du enklast genom att logga in på 1177.se och avboka eller omboka ditt besök. Du kan inte ringa 1177 för att avboka besök. Om vi behöver avboka ditt besök kontaktar vi dig.

  • Alla som rekommenderas vaccination bör vaccinera sig med de doser som erbjuds.
  • Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
  • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

You can find information about coronavirus and covid-19 in many languages on The Public Health Agency of Sweden's website.