Pressportal

När en olycka har inträffat kan Inre ambulansledning och SOS Alarm berätta följande om olyckan:

 1. Information om händelsen: Vad det är för typ av händelse, till exempel brand, trafikolycka eller arbetsplatsolycka.
 2. Antal drabbade: Hur många som är inblandade och om deras skador bedöms som lindriga eller allvarliga.
 3. Var de kommer att vårdas: Vård ges på skadeplats och omhändertagandet fortsätter i ambulansen. Vi kan berätta vilken sjukvårdsinrättning som kommer ta emot patienterna. Det är oftast akutmottagningen på ett sjukhus men kan också vara en hälsocentral.
 4. Skadade barn: Vi kan berätta om barn är eller inte är inblandade.

Dagtid på vardagar, mellan klockan 7 och 16, svarar Inre ambulansledning på frågorna. Övriga tider svarar SOS Alarm på frågorna. 
Inre ambulansledning och SOS Alarm nås på: 0920 - 815 70

När patienten når sjukhuset är det Kommunikatör i beredskap som svarar på frågorna. Information om skadeläge publiceras här vid förfrågan. Eftersom det är svårt att ta reda på skadeläge efter att ett skiftbyte har skett uppmanas journalister att ringa så fort som möjligt. 
Kommunikatör i beredskap nås på: 076-118 08 48.


Pressmeddelanden

 • Akuten ingen plats för lindrigt sjuka

  Vårdplatsläget i Sunderbyn har förbättrats något men är fortfarande ansträngt. På akutmottagningen sker en tydlig prioritering, där sjukast går först.

 • Parterna i Norrbotten fortsatt eniga om undantag

  Region Norrbotten och Vårdförbundet har enats om undantag för övertidsblockaden i juli månad. Det innebär att vissa verksamheter under den perioden har fått undantag för specifika olösta arbetspass.

 • Folktandvården rekryterar 38 sommarjobbare

  I sommar har Region Norrbotten totalt anställt 38 tandvårdsstudenter. Av dessa är 33 tandläkarstudenter varav fem ska börja sin sista termin under hösten. Dessutom har två tandhygieniststudenter och tre tandsköterskestudenter kunnat anställas.

 • Ungas perspektiv, Luleåmodellen och behov av infrastruktur – det här händer idag på Norra Scen

  Norra Scen i Almedalen är ett gemensamt initiativ av Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och LKAB. I dagens program finns seminarier arrangerade av Region Norrbotten, Norrbotniabanan, Luleå kommun och gruvbolaget Viscaria. På hemsidan utvecklanorrbotten.se/almedalen hittar du programmet och kan följa de livesända seminarierna.

 • Region Norrbotten presenterar KEiiNO på Kiruna Pride

  På torsdag inleds Kirunafestivalen med Kiruna Pride. Region Norrbotten presenterar den norska gruppen KEiiNO, som 2019 fick flest röster av TV-tittarna i Eurovisionfinalen, där de uppträdde med sin låt Spirit In The Sky. I juli presenterar Region Norrbotten också sångerskan Bell på Tornedalen Pride Pajala och dragshowartisten Elecktra på Pite älv Pride.

 • Infrastruktur, framtidens rymdteknik och kultur som motor i samhällsomvandlingen – det här händer idag på Norra Scen

  Norra Scen i Almedalen är ett gemensamt initiativ av Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och LKAB. I dagens program finns seminarier arrangerade av alla tre, men också av North Sweden European Office. På hemsidan utvecklanorrbotten.se/almedalen hittar du programmet och kan följa de livesända seminarierna.

 • Industriomställningens samhällsvinster, bilden av Norrbotten och framtidens livsmedel – det här händer idag på Norra Scen

  Norra Scen i Almedalen är ett gemensamt initiativ av Region Norrbotten, LKAB och Luleå tekniska universitet. I dagens program finns seminarier arrangerade av alla tre. På hemsidan utvecklanorrbotten.se/almedalen hittar du programmet och kan följa de livesända seminarierna.

 • ”Tiny Villages” som svar på bostadsbristen – ett av många projekt som får EU-medel

  Kan byar av ”Tiny Homes” attrahera unga vuxna, sugna på några år av naturupplevelser och äventyr i Norrbotten? Och kan det vara en del av lösningen på Norrbottens bostadsbrist? Tiny Villages är ett av många projekt i vårt län som i förra veckan beviljades EU-medel. Region Norrbotten medfinansierar flera av projekten.

 • Parterna i Norrbotten eniga om undantag från blockaden

  I drygt sju veckor har Vårdförbundets blockad mot övertid och mertid pågått. Nu har Region Norrbotten och Vårdförbundet enats om undantag för att undvika fara för liv och hälsa. Det innebär att Vårdförbundets medlemmar har möjlighet att jobba extrapass och få sommarersättning som betalning.

 • Norra scen tar Almedalen från gruvan till rymden

  Hur bygger vi det fossilfria samhället? Vilken påverkan har säkerhetsläget på industrins omställning och behovet av infrastruktur och beredskap i norr? Och hur kan svensk rymdforskning bidra till hållbarhet på jorden? Välkomna till Norra Scen i Almedalen – här möts de viktigaste perspektiven, från gruvan till rymden.

Pressinbjudningar

Skaderapporter

Lex Maria

 • Patient skickas hem från akutsjukvården och får sedan opereras akut

  En patient får diagnosen tjocktarmscancer, väntar på operation. Blir sämre innan operation, söker akutsjukvården som skickar hem patienten utan att kirurgen informeras.

 • Komplikationer efter för enkelt ingrepp

  En patient kommer för planerad urologisk operation. Får åka till länsdelssjukhus för att få det åtgärdat. Ett enklare ingrepp än planerat utförs som inte är tillräckligt för att åtgärda problemet. Det uppstår komplikationer och patienten måste läggas in och opereras igen.

 • Fördröjd diagnos av binjuretumör

  Patient röntgades med datortomografi utifrån en frågeställning som inte gällde binjuretumör för nio år sedan. Vid den röntgenundersökningen hade patienten inte symptom som vid binjuretumör.

 • Fördröjt beslut om röntgenundersökning

  Patient som under våren 2023 söker hälsocentral för återkommande feber. Utredning påbörjas, men på grund av brister i helhetssyn och kontinuitet dröjer beslut om röntgenundersökning till januari 2024.

 • Patient avled efter ej tillräcklig propplösande behandling

  Patient inkommer till sjukhus hösten 2023 med massiv lungemboli. Andning och cirkulation är påverkade. Blodproppen behandlas, men inte med tillräcklig propplösande behandling. Senare under natten drabbas patienten av hjärtstopp och avlider.

 • Fördröjd diagnos av fraktur i lårbenshalsen hos äldre patient med minnessvikt

  En patient med minnessvikt söker vård för smärta i benet. Patienten vet inte vad som hänt. Efter att ha undersökts mår patienten bättre och skickas hem. Senare upptäcks att benet är brutet.

 • Patient med fotledsfraktur fick hudskador efter gipsning

  En patient fick blåsbildning och tryckskador på benet efter att ha gipsats. Det försenade möjlighet till operation.

 • Patient får stomipåse

  En patient med cancer i tarmen väntar på operation, men försämras så att hen till slut måste få stomipåse.

 • Komplikationer kräver ny operation

  En patient kommer för planerad urologisk operation. Får åka till länsdelssjukhus för att få det åtgärdat. Ett enklare ingrepp än planerat utförs som inte är tillräckligt för att åtgärda problemet. Det uppstår komplikationer och patienten måste läggas in och opereras igen.

 • Tumör missades

  En patient har en tumör i axeln, men diagnosen fördröjs. Patienten avlider senare av en annan sjukdom.

 • Fördröjd utredning och diagnos

  En patient med förstorad lymfkörtel söker vård under hösten 2022. Under följande vinter och vår träffar patienten flera olika läkare och genomgår röntgenundersökningar samt provtagningar.

 • Patient avled efter infektion

  En patient kommer in till akutmottagning med urinstämma och feber. Patienten diagnostiseras med hög urinvägsinfektion och misstänkt sepsis/blodförgiftning, men antibiotikabehandlingen i det akuta skedet blir fördröjd.

 • Remiss missades på akutmottagning

  En patient söker vård på hälsocentral med huvudvärk och yrsel efter ett fall med trauma mot huvudet. Tre veckor senare diagnostiseras patienten med hjärnblödning.

 • Patients symptom borde ha gett misstanke om stroke

  En patient har symptom med svaghet på höger sida och talsvårigheter. Efter undersökning misstänks ingen stroke. Två veckor senare återkommer patienten med strokesymtom.

 • Allvarlig vårdskada på grund av fördröjd diagnos av hjärtinfarkt

  En patient söker vård för axelsmärta. Senare visar det sig att det rör sig om en hjärtinfarkt.

 • Fraktur i halsryggen missades

  En patient gör illa nacken och söker vård. Skadan bedöms vara nackspärr men senare upptäcks det att patienten har en fraktur och behöver operation.

 • Fall ur säng orsakade fraktur

  En patient blir under hösten inlagd på vårdavdelning på grund av nedsatt allmäntillstånd. Direkt vid ankomst till avdelningen utförs fallriskbedömning och åtgärder vidtas.

 • Patient drabbas av hjärtstillestånd under röntgenundersökning

  En multisjuk patient kommer till akutmottagningen på grund av svår smärta. Patienten behöver genomgå en röntgenundersökning och har behov av rogivande läkemedel för att kunna genomföra undersökningen.

 • Patient skadades vid besök på akuten

  En patient besökte akuten efter en trafikolycka och skadade huvudet i samband med ett fall från en säng. Nu gör Region Norrbotten en anmälan enligt lex Maria.

 • Patient skadades vid fall

  En patient skadade huvudet i samband med fall från säng. Nu gör Region Norrbotten en anmälan enligt lex Maria.

 • Patient avled efter fall från balkong

  En äldre patient vårdas initialt på ett sjukhus i länet och förs sedan till en vårdavdelning på en hälsocentral. Under vårdtiden tar patienten sig ut på en balkong och faller därifrån ner på en cementplatta. Fallet är så allvarligt att patienten avlider av sina skador.

 • Fallskada på vårdavdelning

  En patient faller och skadar sig innan den extrapersonal som ska vaka över patienten hinner till avdelningen. Nu gör Region Norrbotten en anmälan enligt lex Maria.

Presskontakter

Pressansvarig

Emma Bergström-Wuolo

Telefon:
0920-28 41 51
070-258 12 36
E-post:
emma.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Kommunikatör i beredskap


Hanterar skaderapporter dygnet runt och brådskande frågor utanför kontorstid.

Telefon:
076-118 08 48

Kommunikationsavdelningen