Pressportal

Skaderapporter från trafikolyckor, arbetsplatsolyckor och andra tillbud är en tjänst som Region Norrbotten erbjuder journalister. Vi publicerar skaderapporter vid förfrågan. Eftersom det är svårt att ta reda på skadeläge efter ett skiftbyte på akuten har skett uppmanas journalister att ringa om skaderapport så fort som möjligt. Det är alltid kommunikatör i beredskap som sköter skaderapporter, tel 076-118 08 48.


Pressmeddelanden

 • Insatser för att stärka kvinnors hälsa och förlossningsvård i Region Norrbotten

  I Region Norrbotten pågår flera initiativ för att utveckla förlossningsvården och vården för kvinnor. Över tid ger förbättringsarbetet goda resultat för kvinnorna.

 • Norrbotten når viktigt mål för cancervård

  Nu utreds sju av tio norrbottningar som misstänks ha cancer inom det som kallas för standardiserat vårdförlopp. Det innebär en snabb cancerutredning som går till på samma sätt över hela landet.

 • Ärenden på regionstyrelsens möte 5 april

  Regionstyrelsen behandlar ett tjugotal punkter på sitt sammanträde 5 april. Här är en sammanfattning av några av de ärenden som tas upp.

 • Mer nära och ekologisk mat på sjukhusen

  När Region Norrbottens nya livsmedelsavtal träder i kraft kommer en större andel av livsmedlen vara ekologiska och närproducerade.

 • Färre patientskador anmälda i Norrbotten

  Anmälningarna till regionernas gemensamma försäkringsbolag Löf ökade med nästan 10 procent i riket under förra året. I Norrbotten har anmälningarna dock minskat lite.

 • 12 miljoner till fortsatt satsning på nära vård i glesbygden

  För att utveckla arbetet med god och nära vård i de fyra nordligaste regionerna har regeringen beviljat 12 miljoner kronor i projektstöd. Pengarna ska användas till att utveckla arbetssätt och modeller för nära vård som är anpassade efter glesbygdens behov.

 • Syrgasbehandling på delegation är inte aktuellt

  Region Norrbotten ställer sig positiv till fortsatt samarbete mellan kommunernas räddningstjänster och ambulanssjukvården genom ett förnyat första hjälpen-avtal. Delegation för syrgasbehandling kommer däremot inte att bli aktuellt att återinföra så som kunskapsläget ser ut i dag.

 • Region Norrbotten söker ny regiondirektör

  Nu inleds rekryteringen av ny den nya regiondirektör som ska efterträda Ulf Bergman. På önskelistan står en erfaren ledare som kan kombinera kraft med ödmjukhet.

 • Region Norrbottens ekonomi är stabil

  På torsdag, 16 mars, presenteras Region Norrbottens årsredovisning på regionstyrelsens sammanträde. Det samlade ekonomiska resultatet blev ett överskott på 272 miljoner kronor.

 • Region Norrbotten yrkar på avslag för viteskrav

  Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har yrkat att förvaltningsrätten ska döma Region Norrbotten att betala ett vite på 10 miljoner kronor. Enligt ett avgörande från kammarrätten har IVO inte rätt att bestämma hur många vårdplatser en region ska ha. Region Norrbotten anser därför att ansökan om utdömande av vite ska avslås.

Pressinbjudningar

 • Välkommen på pressträff på onsdag

  Region Norrbotten presenterar ett kompetensförsörjningspaket. Regionstyrelsen kommer att ta ställning till det föreslagna paketet på kommande sammanträde, 5 april.

Skaderapporter

Lex Maria

 • Patient skadas i fall

  En patient, som behandlas med cellgifter, skrevs in på akuten på grund av hög feber. Under tiden patienten väntar på bedömning reser sig hen från sängen och blir då yr. Patienten faller och skadar sig i huvudet och ryggen.

 • Äldre multisjuk patient ramlar och får höftfraktur

  En äldre multisjuk patient som är inneliggande på vårdavdelning ramlar och drabbas då av en höftfraktur. Patienten förflyttas för operation till annat sjukhus, men eftersom hen bedöms vara för sjuk för att klara en operation blir det istället konservativ behandling . Patienten avlider därefter.

 • Stroke missades

  En patient söker på kvällen vård på en akutmottagning. Hen hade tidigare under dagen kortvarigt förlorat medvetandet och fick sluddrigt tal, känselförändring i ena handen.

 • Fraktur undersöktes inte

  Patient med lårbensbrott skickades hem från akutmottagningen utan läkarundersökning.

 • Äldre patient avlider efter fall på vårdavdelning

  En äldre multisjuk patient som nyligen genomgått en större bukoperation ramlar ur sängen medan hen är inneliggande på sjukhuset. Hen drabbas av en blödning under skallbenet, en allvarlig vårdskada som leder till att patienten avlider.

 • HLR fördröjdes

  Hjärtstopp på vårdavdelning. Fördröjd start av HLR kan ha bidragit till dödsfall.

Presskontakter

Pressansvarig

Emma Bergström-Wuolo

Telefon:
0920-28 41 51
070-258 12 36
E-post:
emma.bergstrom-wuolo@norrbotten.se

Kommunikatör i beredskap


Hanterar skaderapporter dygnet runt och brådskande frågor utanför kontorstid.

Telefon:
076-118 08 48

Kommunikationsavdelningen