Styrande dokument

Det finns planer, strategier, regler och riktlinjer med mera för regionens alla verksamheter. Det handlar om hur regionen ska arbeta med allt från miljö och hälsa till ekonomi och jämställdhet. Arbetet följs upp och redovisas i årsredovisningar och månadsrapporter.

 

Regionens styrande dokument

Årsredovisningar och rapporter