LSS Råd och stöd

LSS Råd och stöd i Norrbotten består av ett länsövergripande team och det finns mottagningar på alla sjukhus i Norrbotten. Din begäran om Råd och stöd behandlas först av Handläggningsenheten, därefter får du ett beslut om du beviljats insatsen Råd och Stöd enligt LSS.

Råd och Stöd kan handla om att du får kunskap om vad ditt funktionshindrer innebär. Du kan också få information om vad samhället kan hjälpa dig med för att underlätta din livssituation. Målet är att du får möjlighet att leva som andra på lika villkor.