Sms-livräddare

Från och med 20 juni 2022 är Region Norrbotten ansluten till systemet Sms-livräddare.

Det innebär att när någon ringer 112 om ett misstänkt hjärtstopp kan frivilliga sms-livräddare larmas ut till den som drabbats.

Den som ringt 112 behöver vara beredd på att släppa in en eller flera frivilliga sms-livräddare till den som drabbats av hjärtstopp.

Läs mer på www.smslivraddare.se om hur du kan bli en frivillig livräddare och vilka krav som finns.

Bli sms-livräddare du också! Ladda ner appen där appar finns – App Store eller Google Play.

Kristina Nilsson

Verksamhetsområdeschef Akut omhändertagande, Region Norrbotten
Växel:
0920-28 40 00

Robin Holmgren

Biträdande verksamhetschef Ambulanssjukvård
Växel:
0920-28 40 00