Våld i nära relation

Har du eller någon som står dig nära blivit utsatt för våld i nära relation? Lever du i en relation där din frihet begränsas av din partner?

Använder din partner nedsättande ord eller kränker dig på annat sätt? Har din partner skrämt, hotat eller använt våld mot dig?

Många vet inte vart de kan vända sig eller vilken hjälp de kan få. Våld i nära relation omfattar alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper.

Kontakta din hälsocentral för råd och stöd.

Hälsocentraler i Norrbotten

Vid akuta ärenden, ring 1177.
Vid livshotande skada, ring 112.

Lämna sidan snabbt