Våld i nära relation

Har du eller någon som står dig nära blivit utsatt för våld i nära relation? Lever du i en relation där din frihet begränsas av din partner?

Använder din partner nedsättande ord eller kränker dig på annat sätt? Har din partner skrämt, hotat eller använt våld mot dig?

Många vet inte vart de kan vända sig eller vilken hjälp de kan få. Våld i nära relation omfattar alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Det förekommer i alla samhällsklasser och i alla åldersgrupper.

Kontakta din hälsocentral för råd och stöd.

Hälsocentraler i Norrbotten

Vid akuta ärenden, ring 1177.
Vid livshotande skada, ring 112.

Lämna sidan snabbt

Blir du slagen eller misshandlad på något annat sätt? Sök genast stöd och hjälp.

Så här kan du få hjälp

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att alla människor i kommunen får den hjälp och det stöd som de behöver.

Rådgivning och samtal

Socialtjänsten kan bland annat erbjuda rådgivningssamtal. En socialsekreterare som har sekretess ger dig råd och stöd i personliga frågor. Socialsekreteraren hjälper dig även med familjerättslig rådgivning vid till exempel skilsmässa, vårdnads- och umgängesfrågor. Kontakta kommunens socialförvaltning på din hemort.  

Lämna sidan snabbt

Ekonomisk hjälp

Saknar du inkomst som till exempel lön, sjukpenning och a-kassa? Eller har du av andra skäl hamnat i ekonomiska svårigheter? Då har du rätt att söka ekonomisk hjälp. Det prövas individuellt utifrån din situation.

Tillfällig övernattning

Har du blivit misshandlad - eller är rädd för att bli det och behöver akut hjälp för dig och dina barn? Då kan du få hjälp med tillfällig övernattning genom i första hand socialtjänsten och i vissa fall kvinnojouren. Det finns en social beredskap om du behöver hjälp efter kontorstid. Ring polisen (vakthavande befäl) så tar de kontakt med socialtjänsten i din kommun.

Polisen.se

Ny bostad

Om du har svårigheter att ordna en ny lägenhet så kan du diskutera frågan med socialsekreteraren.

Kontaktpersoner

Du har möjlighet att få en kontaktperson, man eller kvinna, som på sin fritid kan vara till stöd och hjälp för dig och dina barn. Den som misshandlat dig kan också få en kontaktperson. För att få hjälp, kontakta socialtjänsten på din hemort.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen, som bygger på frivillighet och har sekretess, erbjuder dig bearbetning av samlevnadsproblem och kriser i olika livssituationer.

Lämna sidan snabbt

Sjukvården

Du kan känna förtroende för dem som jobbar inom sjukvården. Alla som arbetar inom vården har tystnadsplikt och sätter dig och dina barns behov allra främst.

Du får träffa en läkare som undersöker dig och dina skador. Skadorna dokumenteras i form av ett rättsintyg som utgör ett underlag vid den rättsliga processen.

Kontakta din hälsocentral eller jourcentral, vid akuta situationer ska du inte tveka att ringa 112 - SOS Alarm. Telefonnummer till sjukvården hittar du enkelt på Hitta vård sidan här på norrbotten.se

Hitta vård

Hälsocentraler i Norrbotten

Jourcentraler i Norrbotten

Kuratorer

Den som är inlagd eller går på behandling på sjukhus har möjlighet att själv eller via personal begära kontakt med kurator. Även närstående kan kontakta kurator. Kuratorns huvudsakliga uppgift är krisbehandling samt stöd- och motivationssamtal med patienter och närstående under kortare eller längre tid.

Lämna sidan snabbt

Vuxenpsykiatrisk verksamhet

I första hand ska du vända dig till din läkare på hälsocentralen när du mår psykiskt dåligt. På vårdcentralen får du kontakt samma dag du ringer. Du får en första hjälp i form av rådgivning och eventuellt också medicinering. När det inte är tillräckligt får du en remiss till vuxenpsykiatrin vid sjukhuset.

I akuta lägen kan du ringa psykiatrins rådgivningssköterska som ger dig råd och stöd dygnet runt. Sjukhusen i Gällivare, Sunderbyn och Piteå har specialiserad vuxenpsykiatri med psykiatrisk akutmottagning dit du kan åka dygnet runt. Du får gärna ta med dig någon närstående om det underlättar för dig. 

Barn- och ungdomspsykiatri

Det finns psykiatriska barn och ungdomsmottagningar i Luleå/Boden, Kalix, Gällivare och Piteå. Barn- och ungdomspsykiatrin är till för barn och ungdom i åldrarna noll till arton år och för deras familjer. Hit kan alla i familjen vända sig för att få hjälp i olika problemsituationer. Du får enklast kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin genom att ringa till dem direkt. Du behöver alltså inte gå via läkare för remiss. Behandlingen är kostnadsfri. 

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt och du är anonym när du ringer. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Till Kvinnofridslinjen kan du ringa om du är eller har varit utsatt för våld eller om du är närstående och vill ha råd och stöd. Även du som möter våldsutsatta i ditt arbete kan ringa.

Lämna sidan snabbt

Kvinnofridslinjen.se

Kvinnojouren Iris Luleå (kvinnojoureniris.se)

Riksorganisationen för kvinno- och tjejjourer i Sverige (roks.se)

Mansjouren

Mansjouren i Stockholm tar emot samtal från hela Sverige. Till dig som behöver prata om relationer, framtid, jobb, barn eller ekonomi. Kommer du inte fram så kopplas du vidare till en telefonsvarare, och kan bli uppringd om du vill det.

Telefon: 08-30 30 20

Mansjouren.se

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell organisation, religiöst och politiskt obunden, alltså ingen myndighet. Den består av stödpersoner som har viss utbildning i att hjälpa människor som varit utsatta för chockartade upplevelser som till exempel våldsbrott. Deras råd, stöd och hjälp är kostnadsfri. Stödpersonerna har avlagt tysthetslöfte.

Brottsofferjouren.se

PrevenTell – hjälp vid oönskad sexualitet

PrevenTell är en stödlinje som du kan ringa om du upplever att du har tappat kontrollen över din sexualitet och känner oro för dina tankar och handlingar. Du kan också ringa om du är rädd att göra dig själv eller andra illa.

Telefon: 020-66 77 88

Du kan ringa när som helst på dygnet och lämna meddelande på telefonsvararen. Då blir du uppringd nästa vardag.

PrevenTell.se

Välj att sluta-linjen

För dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Stödlinjen drivs av länsstyrelserna i Stockholm och Skåne, och Manscentrum i Stockholm.

Telefon: 020-555 666

Väljattsluta.se

Dina besök på olika webbsidor sparas i webbläsaren. För att dölja vilka webbsidor du har besökt kan du radera historik, lagrade sidor med mera i din webbläsare. Här ges exempel på hur du gör detta i de populäraste webbläsarna.

Internet Explorer 8

1. Välj "Ta bort webbhistorik..." från Verktyg-menyn.
2. Kryssa i alla rutorna förutom "Lösenord".
3. Tryck på "Ta bort"-knappen för att stänga dialogrutan.

Lämna sidan snabbt

Firefox 3

1. Välj "Historik" i menyn.
2. Klicka på "Visa all historik".
3. Klicka på "Idag".
3. Högerklicka på sidorna du vill radera, välj "Ta bort den här sidan" eller "Ta bort all historik för webbplatsen".

Safari

1. Välj "Historik" i menyn.
2. Välj sedan "Visa historik" och ta bort de adresser som besökts och som ska döljas.

Google Chrome 7

1. Klicka på Verktyg-knappen (längst upp, till höger),
2. Klicka på "Historik"
3. Klicka på "Redigera objekt..."
4. Klicka på "Ta bort all webbinformation..."
5. Se till så att valet "Rensa webbhistorik" är markerat
6. Klicka på "Rensa webbinformation"

Lämna sidan snabbt

Privat surfande

I många nya webbläsare är det möjligt att surfa dolt genom att öppna ett nytt fönster för privat surfning. Om du använder privat surfning behöver du inte rensa enligt ovan. I Microsoft Internet Explorer 8 heter detta alternativ InPrivate, i Mozilla FireFox 3.5 heter det Private Browsing och i Google Chrome heter det Incognito och från Safari 4 så kan man välja privat surfning från menyraden.

OBS! Även om det efter rensning inte kommer att synas vilka sidor du har besökt, så finns det en möjlighet att någon annan person som regelbundet använder datorn kan se att en rensning har gjorts.