Fakta/statistik om regionen

Öppna data är digital information från offentliga organisationer som är fri för alla att använda vidare. Här hittar du nyckeltal om Region Norrbotten.

En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i Region Norrbotten kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner samt regioner.