Vård för personer från andra länder

Healthcare information in other languages (1177.se)

Som asylsökande eller papperslös kan du få viss sjukvård och tandvård i Sverige. Alla asylsökande barn och vuxna erbjuds en hälsoundersökning på hälsocentralen utan att behöva betala.

Asylsökande barn får kostnadsfri hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn i Norrbotten.

Region Norrbottens utgångspunkt är att människor ska behandlas lika utifrån den lagstiftning som gäller. Region Norrbotten följer SKL:s rekommendationer som också tillämpas av de allra flesta landsting och regioner i Sverige.

Patienter som är medborgare i annat EU-land och saknar EU-kort måste betala hela kostnaden för den vård som de får här i Sverige. Vårdavgiften fastställs utifrån en prislista som tillämpas för personer som inte är folkbokförda i länet. EU-migranter räknas inte som papperslösa.

Du har rätt att få begriplig information om ditt hälsotillstånd och om hur den undersökning, vård eller behandling du behöver går till.

Om du har svårt att förstå och tala svenska kan du få tolkhjälp. Det kostar inget att få tolkhjälp, men den mottagning du ska besöka kan behöva veta det i förväg så att de hinner kontakta en språktolk.