Sammanträdesplan 2024

Sammanträdesplaner

Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Fullmäktiges sammanträden direktsänds via webb och närradion och kan även ses i efterhand. Regionstyrelsens sammanträden är vanligtvis öppna för allmänheten. Övriga sammanträden är inte öppna för allmänheten men protokollen från sammanträdena publiceras så fort de har justerats.

Regionfullmäktige 2024

21 februari
24 april
19-20 juni

23 oktober
20-21 november

Regionstyrelsen 2024

7 februari
12 mars
10 april
14 maj
4 juni

11 september
10 oktober
12 november
12 december

Regionala utvecklingsnämnden 2024

14 februari
19 mars
15 april
22 maj

28 augusti
25 september
30 oktober
4 december

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2024

13 februari
20 mars
16 april
21 maj

29 augusti
26 september
31 oktober
26 november

Patientnämnden 2024

8 februari
23 maj

24 september
11 december