Sammanträdesprotokoll från regionstyrelsen 2023-02-08

Protokoll från regionstyrelsens sammanträde den 8 februari 2023 än nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Organ: regionstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-02-08

Paragrafer: 1-26

Anslaget publicerades: 2023-02-14

Anslaget tas ner: 2023-03-08

Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Regionhuset i Luleå

Protokoll regionstyrelsen 2023-02-08