Pernilla Jatko, mikrobiolog

I serien Möt Region Norrbottens medarbetare får du veta mer om några av våra cirka 7 000 anställda. En av dem är Pernilla Jatko, 38 år, som arbetar som mikrobiolog vid Sunderby sjukhus.

Porträtt av Pernilla Jatko.

"Det positiva med pandemin var att laboratorierna fick mer uppmärksamhet"

Hej Pernilla! Vad arbetar du med?
– Jag är mikrobiolog på klinisk mikrobiologi vid Sunderby sjukhus, där vi tar hand om och analyserar odlingar, PCR-prover och utför serologiska undersökningar på blodprover. Det kan handla om att diagnostisera en urinvägsinfektion, pågående Covid-infektion eller utreda allergier.

Berätta om ditt jobb som mikrobiolog!
– Jag är metodansvarig för HIV- och hepatittestning samt autoimmuna blodanalyser. Jag jobbar med att säkerställa att metoderna funkar som de ska innan de tas i bruk. Sedan övervakas kvaliteten på analysen av mig som metodansvarig, så att lab rapporterar korrekta analysresultat till kund. Vi är inte så nischade inom ett speciellt område, som det kan vara hos andra arbetsgivare. Vi är få medarbetare inom regionen och måste därför jobba brett och lära oss det mesta inom processen.

Kan du ge exempel på vad ni jobbar med just nu?
– Vi utvecklar PCR-analyser så att de kan tas omhand i egen regi. Idag skickas dessa analyser till Umeå.

Vilka utmaningar finns i ditt arbete?
– Bemanningen bör förbättras, vi behöver bli fler som kan ta hand om alla prover.

Region Norrbotten behöver anställa fler mikrobiologer. Vad är lösningen, tror du?
– Yrket behöver lyftas fram och uppmärksammas mer. Det positiva med pandemin var att laboratorierna i Sverige fick mer uppmärksamhet och att det kom fram att vi saknar resurser. Över 90 procent av diagnoserna här i regionen sätts med hjälp av tester som vi analyserar.

Mer om Pernilla
Ålder: 38 år
Bor: Trundön
Familj: Man och två barn
Yrke: Mikrobiolog vid Sunderby sjukhus
Intressen: Barnen, skoter, båt, uteliv, stuga i fjällen och jakt.