Ulf Engström, medicinteknisk ingenjör

I serien Möt Region Norrbottens medarbetare får du veta mer om några av våra cirka 7 000 anställda. En av dem är Ulf Engström, 48 år, som arbetar som medicinteknisk ingenjör vid Sunderby sjukhus.

Ulf Engström

"Det allra bästa är alla människor man får möjligheten att jobba med"

Hej Ulf! Vad arbetar du med?
– Medicinteknisk ingenjör i Sunderbyn. Vi arbetar med komplex utrustning och därför har vi delat upp dessa mellan oss på avdelningen i olika utrustningskategorier. Det jag främst jobbar med är patientövervak och ultraljudsmaskiner. När verksamheten behöver hjälp i olika teknikfrågor så vänder de sig till oss. Det kan exempelvis handla om att öppna upp nya vårdplatser, flytt av utrustning men även handhavandefrågor.

Kan du ge exempel på vad ni arbetar med just nu?
– Just nu har vi precis avslutat en stor upphandling av ultraljudsmaskiner, som berör flera olika verksamheter, vilket har tagit upp stor del av tiden under våren och sommaren. Vi arbetar just nu med att byta ut samtliga infusionspumpar i hela Norrbotten vilket tar stora resurser i anspråk. Även om vi har stora projekt på gång så handlar ändå vårt arbete främst om att snabbt vara tillgängliga när något händer vilket gör att ingen dag är den andra lik.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Mixen mellan att agera vid behov och att kunna planera delar av sitt arbete själv är något jag trivs väldigt bra med. En av de bästa sakerna är att man känner att man gör skillnad varje dag man hjälper till och löser problem som annars kunnat innebära att personal behövt boka om patienter på grund av trasig utrustning. Det allra bästa är alla människor man får möjligheten att jobba med. Alla vill göra något bra och vi samlas, oavsett befattning, för att försöka lösa problem så snabbt som möjligt.

Vilka egenskaper är bra att ha som medicinteknisk ingenjör?
– Att vara trygg i sig själv och vara relativt stresstålig. Många av de utmaningar vi ställs inför kräver att man är flexibel och kreativ för att hitta effektiva lösningar. Samtidigt är det viktigt att vara sansad och medveten för att inte utsätta patient och vårdpersonal för onödiga risker. Man behöver också vara bra på att kommunicera, då jobbet kräver samarbete mellan många olika människor.

Vilka utmaningar finns i ditt arbete?
– Jag upplever mitt arbete som väldigt roligt och givande men såklart ställs man ibland inför utmaningar. Det kan vara svårt att räcka till om många kritiska utrustningar strular samtidigt. Vid haveri på kritisk utrustning kan man hamna i situationer där ens förmåga att lösa problem kan bli direkt avgörande.

Vad gjorde att du sökte dig hit?
– Jag har två barn som är tidigt födda/prematurer, de låg inne ett tag på avd 56 vid Sunderby sjukhus. Jag hade själv jättemånga frågor kring all teknik och utrustning. En sjuksköterska frågade om jag visste att det fanns ingenjörer på sjukhuset. Det var då jag fick upp ögonen för medicinteknik så när det blev omorganiseringar på föregående arbetsplats sökte jag mig hit och fick jobbet.

Region Norrbotten behöver anställa fler medicintekniska ingenjörer. Vad är lösningen, tror du?
– Det är viktigt att vi kan förmedla att vi finns, vad vi faktiskt gör och vilka vi är som jobbar här. Ett sätt att göra det är att synas personligen på arbetsmarknadsmässor, ställa upp på reportage i media och så vidare. En annan sak som är viktig är att bryta förutfattade meningar och fördomar om vem som jobbar här och vem som passar att jobba här. Här behövs människor med olika utbildning, bakgrund, ålder och kön. Det här en punkt som egentligen gäller för hela Region Norrbotten, att faktiskt lyfta fram alla de positiva saker som händer i organisationen i media och utåt. Det sprids mest negativa saker i media, men det händer garanterat mer positiva saker.

Mer om Ulf
Ålder: 48 år
Bor: Luleå
Familj: Fru och två barn
Yrke: Medicinteknisk ingenjör
Intressen: Snöskoter på vintern.