Emil Eriksson, regionsekreterare

I serien Vi är Region Norrbotten får du möta några av våra cirka 7 000 medarbetare. En av dem är regionsekreteraren Emil Eriksson, 24 år. Han jobbar vid kanslienheten som ingår i regionstaben. På enheten finns drygt 20 anställda.

Emil Eriksson tittar in i kameran.
Foto: Ulrika Englund

"Det är ett arbete i demokratins tjänst"

Hej Emil! Hur kom det sig att du började som regionsekreterare i Region Norrbotten?
– Jag har tidigare arbetat som nämndsekreterare här på regionen. Det är en liknande roll som väckte mitt intresse då den passade min utbildningsbakgrund och då jag alltid varit intresserad av att följa politik. När sedan tjänsten som regionsekreterare blev tillgänglig var det ett naturligt nästa steg, där jag kunde fortsätta att utvecklas i mitt arbete och ta mig an mer ansvar.

Vad har du för utbildning?
– Jag har studerat statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.

Vad går ditt jobb ut på – vad är uppdraget?
– Som regionsekreterare är jag sekreterare för regionstyrelsen, regionfullmäktige och regionala utvecklingsnämnden. Regionsekreteraren har en sammanhållande funktion för att ärenden och uppdrag hanteras i rätt beslutsinstans och i rätt tid. Inför sammanträden deltar jag i beredning och planering samt sammanställer dagordning. Under sammanträdet står jag för protokollföring och fungerar som ett stöd till ordföranden.

Vad gör du mer?
– Jag utbildar och informerar handläggare, chefer, förtroendevalda och allmänheten om den politiska hanteringen och ärendeprocessen.

Tror du att människor i allmänhet känner till att det krävs en hel del arbete av tjänstepersoner i en politiskt styrd organisation?
– Tjänstepersonerna spelar en avgörande roll i ett förbereda och förverkliga de politiska besluten, något som kräver både tid och engagemang. Det är nog inte alltid självklart hur mycket arbete som ligger bakom insatserna.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att få följa ett ärendes gång genom hela beredningskedjan från start till beslut samt att bidra till att de politiska processerna rullar på – det är ett arbete i demokratins tjänst.
– Sedan måste jag slå ett slag för alla fantastiska kollegor som jag omges av. Att varje dag på jobbet känna en stark sammanhållning och teamkänsla gör en gott!

Vad finns det för utmaningar?
– Det finns många styrande förutsättningar att hålla koll på som sekreterare, för att arbetet ska genomföras på ett korrekt sätt. Kommunallagen, reglementen, arbetsordning, regler etc.

Vilka egenskaper är bra att ha som regionsekreterare?
– Man behöver vara flexibel, noggrann och strukturerad. Det är även viktigt att ha en god samarbetsförmåga och vara serviceinriktad då man dagligen är i kontakt med personer i olika roller, både politiker, chefer och övriga medarbetare.

Vad gör du för att koppla av och få ny energi?
– Jag vistas utomhus, helst med naturfotografering, fiske eller löpning.


Mer om Emil

Ålder: 24
Yrke: Regionsekreterare
Utbildning: Kandidatexamen i statsvetenskap
Bor: Lägenhet i Luleå
Intressen: Fotografering, fiske, löpning