Diagnos vid hjärtinfarkt försenades

En patient inkom med bröstsmärtor. Initialt misstänktes Covid-infektion varför patienten lades in på annan avdelning än hjärtavdelning. På grund av avsteg från ordinarie rutiner med undersökning och provtagning försenades diagnosen hjärtinfarkt.

Patienten fick en permanent hjärtmuskelskada.

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Carl Johan Westborg
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
0920-28 44 81
carl-johan.westborg@norrbotten.se