Försenad diagnos av munhålecancer

Händelsen gäller en man som sedan 2015 sökt tandvård akut på grund av besvär från vänster underkäke.

Under åren 2015-2020 har tre tänder tagits bort i området. Våren 2022 söker mannen akut för besvär efter den senaste utdragningen och då konstateras en skivepitelcancer som patienten nu har behandlats för. Undersökningen visar att utseendet på de röntgenbilder som tagits från 2015 och framåt borde ha föranlett vidare utredning.

Folktandvården har utrett händelseförloppet och tagit fram åtgärder för att minimera risken för att händelsen upprepas. 

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden

Kontaktperson

Annika Lindqvist
Cheftandläkare med lex Maria-ansvar
072-249 27 57