Patient med ryggsmärtor fick sen diagnos och bestående men - händelsen IVO-anmäld

En patient som fick en sen diagnos drabbades av bestående men. Händelsen är nu IVO-anmäld.

En patient larmade ambulans på grund av plötslig ryggsmärta med strålning ut i benen. Patienten hade nedsatt kraft i ett ben och problem med att kissa. Efter samråd med ryggjouren på befintligt sjukhus samt med närliggande större sjukhus beställdes en akut magnetkameraundersökning (MR) men denna utfördes inte förrän dagen därpå. När MR utfördes kunde ryggradsnära blödningar konstateras på flera nivåer. Patienten skickades då akut till närliggande större sjukhus för operation. Operationen utfördes ett och ett halvt dygn efter ankomst till sjukhuset. Operationen var lyckad men på grund av försenad diagnos och därmed försenad åtgärd har patienten idag kvarstående påtagliga neurologiska bortfall. 

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Namn: Carl Johan Westborg
Titel: Chefläkare
Telefonnummer: 0920-284481