Fraktur undersöktes inte

Patient med lårbensbrott skickades hem från akutmottagningen utan läkarundersökning.

Patient faller i hemmet. Söker akutmottagningen med smärtor i höften. Efter bedömning av sköterska som muntligt konsulterat läkare, men där läkarundersökning inte gjordes skickas patienten hem då skelettskada inte misstänktes. Patienten återkommer dagen därpå till akutmottagningen. Vid det besöket läkarundersöktes patienten, lårbensfraktur misstänktes. Röntgen visade att patienten hade en lårbensfraktur. Patientens fraktur opererades och hen har idag inga besvär från frakturen.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson:

Ulf Carlsson
Chefläkare
0911-75000 vxl