Patient fick flera benbrott

En patient med flera sjukdomar, bland annat benskörhet söker vård på en akutmottagning. Vid hemgång uttryckte patienten önskemål om att förflyttas med hjälp av flytthjälpmedel.

På grund av att flytthjälpmedel saknades på akuten beslutade man att genomföra flytten utan hjälpmedel. Vid denna förflyttning vek sig benen för patienten och flera benbrott uppstår. Patienten blir då tvungen att vårdas flera dygn på sjukhus för sina benbrott.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Shiler Hussami
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 48 32