Två stafettläkare anmäls till IVO

Regionen anmäler två stafettläkare som kan utgöra patientsäkerhetsrisker. Detta efter inträffade fall, där det finns anledning att ifrågasätta deras kompetens.

Ett av fallen kan ha lett till dödsfall (utredning pågår), de två andra rör försenade diagnoser med risk för allvarlig patientskada. Anmälningarna görs till IVO, som kommer att utreda läkarna vidare.

Händelserna har inträffat under sommaren och hösten 2023.

Kontaktperson

Krister Berglund
Chef Division Nära
0920-28 31 89