Fördröjt beslut om röntgenundersökning

Patient som under våren 2023 söker hälsocentral för återkommande feber. Utredning påbörjas, men på grund av brister i helhetssyn och kontinuitet dröjer beslut om röntgenundersökning till januari 2024.

Röntgen påvisar en stor tumör i buken, akut remiss för vidare utredning skickas men omhändertas inte förrän patienten själv söker akut en månad senare.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Luleå
0920-28 48 32