Komplikationer efter för enkelt ingrepp

En patient kommer för planerad urologisk operation. Får åka till länsdelssjukhus för att få det åtgärdat. Ett enklare ingrepp än planerat utförs som inte är tillräckligt för att åtgärda problemet. Det uppstår komplikationer och patienten måste läggas in och opereras igen.

Händelsen är anmäld enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Susanne Olander
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset
Luleå
0920-28 41 37
susanne.olander@norrbotten.se