Patient avled efter infektion

En patient kommer in till akutmottagning med urinstämma och feber. Patienten diagnostiseras med hög urinvägsinfektion och misstänkt sepsis/blodförgiftning, men antibiotikabehandlingen i det akuta skedet blir fördröjd.

Patienten läggs in på sjukhus med fortsatt antibiotikabehandling, men avlider efter några dagar i sviterna av infektionen.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden.

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset
Luleå
0920-28 48 32