Patient med fotledsfraktur fick hudskador efter gipsning

En patient fick blåsbildning och tryckskador på benet efter att ha gipsats. Det försenade möjlighet till operation.

Patient med fotledsfraktur blev enligt rutin behandlad med lindning av benet och därefter gipsning. Patienten var därefter planerad för operation i ett senare skede. Hen fick svåra smärtor i benet efter den behandlingen och sökte därför akutmottagningen flera gånger. Man lättade på gipset, men gjorde ingen kontroll av hudstatus då gipset inte öppnades. Att gipset fick vara kvar kan ha bidragit till blåsbildning och tryckskador på benet, som försenade möjligheten till operation.

Chefläkaren lämnar ärendet till IVO, inspektionen för vård och omsorg för bedömning enligt Lex Maria. En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller händelse som skulle kunna ha medfört sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann utredning kring det inträffade, de skapar en åtgärdsplan för att förhindra att liknande händelse ska inträffa igen och planerar hur dessa åtgärder ska följas upp. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar i sin tur utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på god patientsäkerhet. 

Kontaktperson

Ulf Carlsson
Chefläkare
0911-75000 vxl