Tumör missades

En patient har en tumör i axeln, men diagnosen fördröjs. Patienten avlider senare av en annan sjukdom.

En patient söker vård på hälsocentral flera gånger under 2022 och 2023 för smärta i en axel efter fraktur. Röntgenundersökningar genomförs och visar förstorade lymfkörtlar, vilket inte uppmärksammas förrän våren 2023. Remiss skickas då för utredning av förstorade lymfkörtlar, men inte enligt standardiserat vårdförlopp, vilket leder till ytterligare fördröjning av diagnos. Hösten 2023 konstateras tumör i axeln. Patienten avlider några veckor senare av annan sjukdom.

Händelsen är anmäld enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för att eventuella brister i organisationen ska upptäckas samt för att hitta förbättringsåtgärder så att liknande händelser ska kunna förebyggas eller förhindras i framtiden. 

Kontaktperson

Sara Ekman
Chefläkare med Lex Maria-ansvar
Regionhuset, Luleå
0920-28 48 32