Trafikolycka

Plats: Luleå

Vid en trafikolycka i Börjelslandet, Luleå, skadades en person.

Den skadade, en kvinna i 80-årsåldern hemmahörande i Luleå, omhändertogs akut och fördes till Sunderby sjukhus. Patienten bedömdes ha allvarliga skador och har flyttats till vårdavdelning.

Skaderapportering efter olyckor är en tjänst som Region Norrbotten tillhandahåller medierna. Av hänsyn till patienternas integritet lämnas inga uppdateringar eller ytterligare uppgifter om skadeläget ut över det som publiceras i texten ovan.