Skoterolycka

Plats: Kiruna

En skoterförare skadades i en olycka i Riksgränsen under lördagvällen och fördes från platsen av en ambulanshelikopter från Norge. Av den anledningen har Region Norrbotten inga uppgifter om skadeläget.

Skaderapportering efter olyckor är en tjänst som Region Norrbotten tillhandahåller medierna. Av hänsyn till patienternas integritet lämnas inga uppdateringar eller ytterligare uppgifter om skadeläget ut över det som publiceras i texten ovan.