Aktuell information om regionens nya sjukhus i Kiruna

Det här är nuläget kring förhandlingarna med LKAB om regionens nya sjukhus i Kiruna:

  • Regionen avvaktar besked från Kiruna kommun om planbesked för placering av sjukhuset vid ”Tuolluvaaratornen”. Besked väntas senast i början av april
  • Fortsatta förhandlingar med LKAB när besked om placering beslutats
  • Efter beslut om placering, påbörjas programarbetet för att planera innehåll, flöden och detaljer kring rumsfunktioner, utifrån tidigare förstudier. Arbetet tar cirka 12 månader