Åtta sjuksköterskor förstärker SOS Alarm

Sedan årsskiftet förstärker åtta av regionens ambulanssjuksköterskor SOS Alarm i Luleå. ”Som inre ambulansledning kan vi göra stor skillnad”, säger Erika Hubertsdotter, projektledare.

Åtta grönklädda sjuksköterskor framför en gul ambulans.
Åtta ambulanssjuksköterskor från olika delar av länet turas om att jobba i larmcentralen i Luleå. Från vänster Niklas Ajaxon, Luleå, Erika Hubertsdotter, Jokkmokk, Andreas Hansson, Boden, Torbjörn Frisk, Boden, Anna Vestin, Arjeplog, Sofia Söderholm, Kalix, Janne Hepola, Haparanda, och Ann-Jasmin Wikström, Älvsbyn.


Ambulanssjuksköterskorna bedömer inkommande larmsamtal och behovet av ambulans. De ger även råd om vilka insatser som ska prioriteras och kan omdirigera ambulansresurser.

Funktionen inre ambulansledning drivs som ett projekt som ska pågå året ut och sedan utvärderas. Erika Hubertsdotter från Jokkmokk är projektledare och en av dem som jobbar som ambulansledare på larmcentralen.

– Operatörerna på SOS Alarm är duktiga och det är ett nöje att arbeta tillsammans med dem när det brinner till. Men som inre ambulansledning kan vi göra stor skillnad. Jag kan gå in och göra mycket hårdare bedömningar eftersom det är min profession till vardags, säger hon.

Tillgång till journalen

Larmcentralen i Luleå ingår i den nationella SOS-organisationen och svarar på samtal till 112 från hela landet. För varje region finns en dirigent som fattar beslut om vilka insatser som ska göras. Det är dirigenten som kallar ut ambulanser utifrån de larmplaner som Region Norrbotten har lagt upp för olika scenarier. 

Ambulansledarens uppgift är att bedöma enskilda larm och ge råd till dirigenten.

– Vi har möjlighet att ringa upp patienten och läsa i journaler. Gäller det en olycka kan vi lyssna på larmsamtalet och informera ambulanspersonalen om läget på olycksplatsen. Vi vet vad man som ambulanspersonal vill veta, säger Erika Hubertsdotter.

Erika Hubertsdotter är ambulanssjuksköterska i Jokkmokk och projektledare för inre ambulansledning.

Färre blåljusutryckningar

Inom ambulanssjukvården handlar det ofta om prioriteringar. Redan när larmet kommer in är det flera faktorer som ska värderas. Behöver patienten en ambulans eller kan han eller hon åka egen bil till sjukhuset? Räcker det med att patientens nära vård ringer upp i stället för en transport till akuten?

– Det här är frågor som vi som ambulansledare kan svara bättre på än någon annan. Tidigare var det ambulanspersonalen som behövde hitta lösningar när de kom ut på larmet. Nu kan vi som inre ambulansledning planera i ett tidigt skede, menar hon.

Förändringen innebär även att ambulanspersonalens arbetsmiljö förbättras. Detta då de inte behöver göra blåljusutryckningar i onödan och därigenom utsätta sig själv och andra för risker.

– Vi har tre priograder beroende på hur sjuk patienten är. Det är endast vid prio 1 som vi ska köra med blåljus, säger Erika Hubertsdotter.

Bemannar under dagtid

De åtta personer som valts ut till ambulansledare har alla vidareutbildning till specialistsjuksköterskor och flera års erfarenhet av ambulanssjukvård i fält. Nu jobbar de 20 procent som inre ambulansledare på SOS Alarm och resten i ambulanser runt om i länet. 

– I dagsläget jobbar vi endast dagtid som ambulansledare, men kollegorna på larmcentralen och ambulanspersonalen önskar att vi fanns där dygnet runt, säger Erika Hubertsdotter.

Helena Spets är platschef för SOS Alarm i Luleå.

I Luleå är ambulanserna stationerade i Räddningstjänstens nybyggda fastighet på Porsön. Det stora garaget med plats för ett tiotal ambulanser ligger i direkt anslutning till enhetens kontor och personalutrymmen. SOS Alarm finns i samma byggnad.

– Inre ambulansledning är en funktion som vi har efterlyst. Ambulansledarna kan stötta oss när vi ska fatta beslut, säger Helena Spets, platschef för SOS Alarm.

Det kan bli tomt på ambulanser i en kommun.

– Då kan vi ta råd av ambulansledaren om hur vi ska prioritera. Det kan handla om överflyttning av patienter mellan olika vårdinrättningar. Om det kommer många larm på en gång kan vi också ta hjälp att väga insatserna, säger hon.

Jonas Bergström, ambulanssjuksköterska, och Anneli Resin, ambulanssjukvårdare, uppskattar informationen som den inre ambulansledningen bidrar med.

Sjukresor i stället

Jonas Bergström jobbar som ambulanssjuksköterska i Luleå-Boden och är mycket positiv till den nya funktionen. Hans kollega Anneli Resin, ambulanssjukvårdare, håller med honom.

– Det har blivit stor skillnad. Framför allt att det är relevanta prioriteringar, mindre ”skräplarm” som går igenom. Tidigare var det många prio 1:or som verkligen inte var ettor, varken på hämtplatsen eller på vägen tillbaka. Det har även blivit mindre av rena transportkörningar av patienter som i stället kan åka vanlig sjukresa, förklarar han.

Det är en fördel att de inre ledarna också är ambulanssjuksköterskor.

– Det gör att vi tänker på samma sätt. Och det är bra att de har tillgång till journaler som vi inte har i bilarna, så att man kan få lite bakgrundsinformation när man är på väg ut. Det framkommer ju sällan på larmet. Drömmen vore att det fanns ett inre befäl dygnet runt.

Avstånden i länet ställer särskilda krav på samordning och prioriteringar, konstaterar Robin Holmgren, biträdande verksamhetschef för ambulanssjukvården i Region Norrbotten. Det är något Erika Hubertsdotter och hennes kollegor kan hjälpa till med.

Sparar ambulanstid

Ambulanssjukvården i Region Norrbotten har gått från en uppdelning med lokala enheter till att nu organiseras i verksamhetsområde Akut omhändertagande, där även fem akutmottagningar och den luftburna ambulanssjukvården ingår.

Robin Holmgren är biträdande verksamhetschef för ambulanssjukvården i länet.

– De stora avstånden ställer särskilda krav på samordning och prioritering. Om man tar Pajala som exempel så kan en sjukresa till en hälsocentral i stället för en ambulansfärd till ett sjukhus innebära att man sparar in åtta ambulanstimmar. Det är mycket på en sådan resurs.

Den inre ambulansledningen betyder mycket även i den nya organisationen.

– Ambulanssjuksköterskorna underlättar verksamhetens prioriteringar, säger han.

Text och foto: Yours
Foto gruppbild: Anna-Karin Olofsson Niemi


FAKTA

  • Ambulanssjukvården i Region Norrbotten har cirka 250 medarbetare och ett 30-tal ambulanser spridda över länet.
  • I varje ambulans fins alltid minst en sjuksköterska och en sjukvårdare. En del av sjuksköterskorna har även en ettårig specialistutbildning.
  • Vem som kör respektive sitter med patienten beror på vårdbehovet hos den som transporteras.
  • Till organisationen hör också ambulanshelikoptern som har sin bas i Gällivare.