Byte av länets 3 000 andningsmaskiner

Skumplast som kan gå sönder och andas in. Det är anledningen till det pågående bytet av Norrbottens alla andningsmaskiner.

Fyra sjuksköterskor i ett undersökningsrum.
På andningsenheten får patienterna hjälp av sjuksköterskorna Lisbeth Karlsson, Erja Petäjäniemi, Anita Hjärpe och Ingela Berglund.

Utanför fönstret på Sunderby sjukhus är himlen blå och höstluften i lungorna känns frisk. På sjätte våningen pågår ett stort arbete på andningsenheten med att byta ut länets samtliga andningsmaskiner, eller CPAP-maskin som den egentligen heter. CPAP står för Continuous Positive Airway Pressure.

Utbytet av andningsmaskinerna genomförs efter att Region Norrbotten förra året fick information från tillverkaren Philips om en möjlig säkerhetsrisk. Det handlar om att maskinerna innehåller ljudisolerande skumplast som kan gå sönder och sedan andas in, vilket kan vara en hälsorisk.

– Vi byter ut länets alla andningsmaskiner helt i förebyggande syfte. Det finns inga patienter i Norrbotten, eller i Sverige, som vi känner till som är drabbade, säger Lisbeth Karlsson, sjuksköterska på andningsenheten och ansvarig för utbytet av andningsmaskinerna.

Maskinen ger en effektiv behandling av sömnapné. Den som är drabbad av sömnapné får upprepade andningsuppehåll i sömnen, något som ofta beror på att tungan faller bakåt i svalget och blockerar luftströmmen.

En CPAP-maskin med tillhörande andningsmask.

20-30 sekunder

Ett vanligt andningsuppehåll vid sömnapné kan pågå i 20-30 sekunder. Varje andningsuppehåll orsakar både högre puls och blodtryck, samtidigt som syrenivån i kroppen sjunker och leder till syrebrist. Efter en stund vaknar den som är drabbad, börjar andas och syrenivån ökar igen. Samtidigt stör varje uppvaknande sömnen, medvetet eller omedvetet, vilket gör att det är vanligt att den som har sömnapné är trött även på dagarna.

En andningsmaskin är ett effektivt hjälpmedel för att behandla sömnapné. Behandlingen går till så att vid varje andetag blåser maskinen in luft i halsen, genom en mask som sitter över näsan, vilket håller andningsvägarna öppna under sömnen och det går att andas som vanligt.

I hela Norrbotten finns det omkring 3 000 andningsmaskiner som hanteras av andningsenheten. Enheten utgör en del av lung- och allergisektionen som är Norrbottens specialistklinik för sjukdomar som berör andningsorgan, andning och luftvägsallergier hos vuxna.

Totalt är det fem sjuksköterskor som arbetar på andningsenheten. De har arbetat länge tillsammans och det märks att de trivs och har ett stort engagemang.

Varje månad får enheten 50-70 remisser, vilket är första steget till behandling. Behandlingen av sömnapné börjar med en utredning och vid behov utprovning av andningsmask och maskin. Det är även möjligt att göra andningsregistrering på Gällivare sjukhus. Efter fem veckor får patienten göra ett uppföljande besök.

– En vanlig orsak till att söka hjälp är att det finns en partner som tycker att det snarkas för mycket på nätterna, vilket är ett vanligt symptom på sömnapné, säger Anita Hjärpe, sjuksköterska på andningsenheten.

I korridorens skåp finns det gott om näsmasker och annan utrustning.

Miljoner drabbade

Sedan i februari har arbetet pågått med att byta ut andningsmaskinerna. För närvarande är runt 900 maskiner utbytta och 2 100 återstår. Maskinerna byts ut rättvist i turordning, men det är ett tidskrävande arbete. Det beror både på att det är globalt problem med flera miljoner drabbade maskiner som behöver åtgärdas och att det tar tid att få tag på patienterna.

– Många tror att det är försäljare och svarar inte när vi ringer för att boka en tid, säger Lisbeth Karlsson.

Vid ett byte får användaren ta med sig sin nuvarande andningsmaskin till sjukhuset. Det är endast maskinen som byts ut medan slangar och andningsmasken kan behållas.

– De tidiga andningsmaskinerna var gigantiska, men numera ryms de i en väska, säger sjuksköterskan Erja Petäjäniemi.

Förutom att de nya maskinerna är mindre är det även möjligt att koppla upp andningsmaskinen hemifrån, som gör det möjligt för sjukhuset att göra en andningsregistrering på distans, vilket förenklar i ett stort län som Norrbotten.

– En stor fördel med utbytet är att vi får chans att träffa alla våra patienter och kan ha ett uppföljningssamtal. En del kanske bara har haft maskinen på hyllan och väljer då att lämna tillbaka den. Det är väldigt varierande hur till exempel andningsmasken kan upplevas, säger Ingela Berglund, sjuksköterska.

Ovanliga mätvärden

Den vanligaste orsaken till sömnapné är övervikt. Det leder till många samtal om livsstil och hälsa, även om samtalen inte är enhetens primära uppgift. Patienterna har själva ett stort ansvar att använda andningsmaskinen för att behandlingen ska fungera.

– I morse pratade jag med en patient som tidigare kunde ha runt 80 andningsuppehåll på en natt och nu kanske det bara var två och hon mådde så mycket bättre, säger Ingela Berglund.

Enhetens behandling är sjuksköterskebaserad och patienterna behöver sällan träffa läkare, men varje tisdag har enheten en ”våga fråga”-stund. Då kan personalen träffa en läkare och till exempel stämma av ovanliga mätvärden eller bara få en ytterligare bedömning.

– Det är väldigt spännande att jobba med lungor och andning, men det tog ett tag att lära sig alla nya begrepp när jag bytte hit från en annan avdelning, säger Erja Petäjäniemi när hon tänker tillbaka till 2002 då hon började på enheten.

Nu fortsätter arbetet med att byta ut återstående andningsmaskiner i så hög takt som möjligt, men på grund av arbetets omfattning beräknas bytet pågå minst under hela 2023.