Debitering vid sent återbud och uteblivet besök hos Folktandvården

Folktandvården har ett hårt tryck och brist på resurser. För att nyttja resurserna på bästa sätt är det viktigt att patienterna kommer till sin bokade tid, alternativt avbokar i god tid. Om du uteblir eller lämnar sent återbud debiteras du en avgift.

Folktandvården

När en patient inte dyker upp på sin inbokade tid utan att meddela sig går resurser upp i rök. Vid sent återbud blir det svårt att hinna erbjuda någon annan en tid i sista minuten. Förutom att stolar står tomma, ger missade tider längre köer.

– Vi vill hjälpa så många som möjligt. Den outnyttjade tiden hade kunnat ges till någon annan som är i behov av tandvård, säger Anette Wärnberg som är enhetschef på Folktandvården Boden. 

Kan man inte komma till sin bokade tid är det viktigt att den avbokas i god tid så att någon annan kan erbjudas tiden. Om man uteblir eller lämnar återbud senare än kl.15.00 dagen före besöket, debiteras man en avgift på 400 kronor, oavsett orsak.

–  Vi måste använda tiden rätt och vara effektiva. Stolar som gapar tomt är både kostsamt och frustrerande då vi har många som står i kö för att komma till oss, säger Anette Wärnberg.