”Det bästa är att få förbättra för de anställda”

Varje dag går landets närmare 100 000 skyddsombud till sina arbetsplatser. Några av dessa är regionens skyddsombud, som gör insatser för att bidra till en bättre arbetsmiljö för alla anställda i Region Norrbotten.

Elisabeth Lindblad sitter i en soffa med röda kuddar.

I Sverige finns det runt 100 000 skyddsombud och huvudskyddsombud. Ett skyddsombud representerar arbetstagarna i frågor som gäller arbetsmiljö, men skyddsombudet har inget eget ansvar för arbetsmiljön. Ett huvudskyddsombud samordnar och företräder i sin tur skyddsombudens verksamhet.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för en god och fungerande arbetsmiljö. Det kan gälla fysisk arbetsmiljö som ventilation, temperatur, ljud, belysning och arbetsställning, men även psykosocial arbetsmiljö som arbetsbelastning, otydlig organisation och socialt beteende.

Ett skyddsombud ansvarar oftast för ett utsett skyddsområde, som kan bestå av en enhet, yrkeskategori eller en hel arbetsplats, beroende på storlek. På alla arbetsplatser som har minst fem anställda ska det finnas minst ett skyddsombud och när det finns flera skyddsombud, ska ett av dem utses till huvudskyddsombud.

– Min roll som huvudskyddsombud består till stor del av att samordna och stötta skyddsombuden, säger Elisabeth Lindblad, huvudskyddsombud och ordförande för Vårdförbundet Norrbotten sedan ett drygt år tillbaka.

Hon har varit fackligt engagerad i många år och blev skyddsombud redan 2001 och är huvudskyddsombud sedan 2016, mycket på grund av sitt stora intresse för arbetsmiljöfrågor.

Prata med chefen

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren och de anställda samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Samtidigt har varje anställd också ett eget ansvar för sin arbetsmiljö. Vid ett arbetsmiljöproblem är det därför bra att som första steg ta upp det med sin närmaste chef.

Därefter kan du vända dig till skyddsombudet, om problemet eller bristerna kvarstår. Då kan skyddsombudet kontakta arbetsgivaren och begära åtgärder som arbetsgivaren är skyldig att svara på omgående.

Vid behov kontaktar skyddsombudet Arbetsmiljöverket som kan begära ett föreläggande eller verksamhetsförbud, om inte åtgärderna som behövs för att lösa problemet har genomförts inom rimlig tid.

– De olika fackförbunden inom regionen har en bra dialog och vi samarbetar i många frågor, förklarar Elisabeth.

Elisabeth har ett stort intresse för arbetsmiljöfrågor.

Omedelbar och allvarlig fara

Skyddsstopp är en ytterligare arbetsmiljöåtgärd. Den kan införas när det finns risker som innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa. Då ska arbetet avbrytas tills Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion och fattat ett beslut om verksamheten kan fortsätta.

– Det är inte så vanligt med skyddsstopp inom vården, men för några år sedan infördes ett skyddsstopp som gällde för ambulansen. Då var det sådan ishalka på vägen mellan Gällivare och Kiruna att verksamheten inte gick att utföra på ett säkert sätt, säger Elisabeth Lindblad.

Som skyddsombud får du utbildning i form av grundläggande kunskap i arbetsmiljöregler och dina rättigheter som skyddsombud. Ett skyddsombud har rätt att få den kompetens och tid som krävs för sitt uppdrag, men här är även arbetsgivarens kompetens viktig. Ett sätt att få ökad samsyn är att skyddsombud och arbetsgivare går en utbildning tillsammans.

Av Region Norrbottens nästan 6 500 anställda är cirka 2 000 medlemmar i Vårdförbundet och bland dessa finns runt 180 lokala förtroendevalda skyddsombud i olika verksamheter. Det finns även ett huvudskyddsombud utsett för var och ett av de fem sjukhusen i Kiruna, Gällivare, Kalix, Luleå och Piteå.

25 år

En vanlig dag på jobbet för Elisabeth är varierande och kan innehålla både stora frågor och mindre ärenden. Det är till exempel via henne som varje ärende passerar som ska skickas till Arbetsmiljöverket.

I snart 25 år har hon varit anställd som barnmorska på Sunderby sjukhus, men de senaste åren har Elisabeth varit tjänstledig för fackligt arbete och är sedan ett drygt år tillbaka även ordförande för Vårdförbundet Norrbotten.

– Jag jobbar fortfarande några pass då och då på förlossningen på Sunderbyn för att hålla mig uppdaterad. Dessutom är det väldigt roligt, säger Elisabeth.

Hon uppskattar även att läsa böcker och gå på promenader med hunden Viggo.

– Det bästa med rollen som skyddsombud är att få göra skillnad och förbättra för de anställda, avslutar hon utan att tveka.

Text och foto: Anders Vikman Linder


Skyddsombudets roll

I skyddsombudets uppdrag ingår bland annat att:

  • Hålla kontakt med arbetskamraterna om hur de har det på jobbet
  • Ta upp risker och frågor om arbetsmiljön med närmaste chef
  • Delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Få information om förändringar av betydelse för arbetsmiljön
  • Vara med och ta fram handlingsplaner