Goda resultat när prostataförstoring behandlas med mikrovågor

Ofta återkommande toalettbesök och svårigheter att tömma urinblåsan är ett problem som drabbar många män i takt med stigande ålder. Orsaken är oftast en förstorad prostatakörtel. Ett alternativ till ”hyvling” är behandling med mikrovågor, som urologen Johan Nyman på Kalix sjukhus är ensam om att genomföra i Norrbotten.

Johan Nyman, urolog
Johan Nyman med ”det förlänga fingret”, en ultraljudsapparat för bedömning av prostatastorleken.

Utöver en tidigare specialisering inom kirurgi är Johan Nyman sedan 2019 även specialistläkare i urologi. Sedan 2014 har han särskilt intresserat sig för värmebehandling av prostatan, vilket lett fram till att Kalix sjukhus är ett av få i landet som kan erbjuda så kallad TUMT-behandling (transuretral mikrovågsterapi) vid godartad prostataförstoring. Målgruppen är patienter som inte kan tömma sin blåsa ordentligt.

– Det började med ett studiebesök på Norrlands universitetssjukhus i Umeå 2014 för att studera hur de arbetade med metoden där. Nu har vi gjort över 250 behandlingar i Kalix sedan 2015 och de 159 första behandlingarna har vi dessutom utvärderat med gott resultat, säger Johan Nyman.

Kalix ensamma i länet

Det som brukar kallas den ”gyllene” operativa metoden för behandling av godartad prostataförstoring är hyvling (TURP, transuretral resektion av prostata). Det kräver ryggbedövning eller narkos och att patienten blir inlagd på sjukhus. I Norrbotten görs den typen av operationer på Gällivare och Sunderbyns sjukhus.

Kalix sjukhus är däremot ensamma om att erbjuda mikrovågsbehandling, TUMT.

– Våra patienter får åka hem redan efter cirka en timme om det inte uppstår komplikationer, säger Johan Nyman.


Överläkaren Johan Nyman, är specialist i både urologi och kirurgi. Han studerade till läkare i Uleåborg och bor i Torneå, varifrån han pendlar till jobbet på Kalix sjukhus, där han har arbetat sedan 1991.

Tar bara några minuter

Redan i slutet av 1980-talet gjordes försök att värmebehandla prostata via ändtarmen, men med mindre bra resultat. I början av 1990-talet övergick man till värmebehandlingar med lågenergi-TUMT, vilket i Norrbotten genomfördes på Bodens lasarett. Också de resultaten var för dåliga för att det skulle fortsätta.

Sedan 1997 görs istället behandlingarna med högenergi-TUMT, som ger klart bättre resultat.

– Fördelarna är bland annat möjlighet att följa temperaturstegringen i prostatan i realtid och att den effektiva behandlingstiden bara är mellan 6-15 minuter beroende på prostatastorleken – jämfört med över en timme med den gamla metoden, säger Johan Nyman.

94 gram i snitt

Han berättar att det först görs en urologisk utredning där bland annat ett ultraljud fastställer mått och vikt på prostatan.

– Hos de 159 första patienter som vi har behandlat i Kalix var snittvikten 94 gram och gränsen för en stor prostata går vid 100 gram. Den största prostatan vi behandlat vägde 260 gram, förklarar Johan Nyman som också berättar att en prostata brukar väga kring 20 gram i 20-års-åldern för att därefter oftast blir större ju äldre man är.

Han berättar hur behandlingen går till:

– Patienten lokalbedövas via en särskilt utvecklad kateter där bedövningsmedlet injiceras direkt in i prostatan tillsammans med adrenalin. Det minskar obehagskänslan under behandlingen, minskar blodflödet i prostatan och påskyndar värmeutvecklingen. Det är i sin tur en förklaring till den korta behandlingstiden.


Undersköterskan Anna Kangasmaa besökte 2014 Norrlands universitetssjukhus i Umeå tillsammans med undersköterskan Anette Duvmo (som nu har gått i pension), urolog Johan Nyman och före detta länschefen i kirurgi, Lars Brodin, för att se hur de arbetade med mikrovågsbehandling av prostata. Året efter påbörjades verksamheten på Kalix sjukhus. I mitten sjuksköterskan Anne Fors, som är ny i teamet.

Värmen mäts på åtta ställen

Målet är att nå en 20-procentig vävnadsdöd i prostatan. För att kunna nå detta krävs temperaturer på över 50 grader.

Värmebehandlingen sker med hjälp av en behandlingskateter med en mikrovågsantenn som alstrar energi. Under behandlingen mäts temperaturen på åtta olika ställen och maskinen slår av automatiskt vid för höga temperaturer.

När allt är klart behöver patienterna ha kateter i minst fyra veckor för att avlasta de irriterade ytorna där behandlingen har skett.

– Runt 70 procent av patienterna är redan kateterbärare sedan tidigare, men det positiva är att studier visar att 80 procent av patienterna är kateterbefriade cirka tre månader efter behandlingen, säger Johan Nyman.

PRO-tidningen

Det finns olika varianter av TUMT-behandlingar, men i Kalix används en svenskutvecklad medicinteknisk utrustning som också används på många andra håll i världen.

Patienterna kommer från hela Norrbotten och är i snitt 76 år gamla.

– I morgon ska vi till exempel behandla en man från Gällivare, som ville komma hit eftersom hans svåger har gjort en likadan behandling i Kalmar. En del patienter har också kommit hit med PRO-tidningen under armen. De har skrivit om oss och det är det många som har läst, säger undersköterskan Anna Kangasmaa, som varit med från början, och sjuksköterskan Anne Fors, som är ny i teamet och den som tar hand om patientkontakten efteråt.

Få komplikationer

Johan Nyman konstaterar att behandling med mikrovågor är en relativt skonsam behandling med få komplikationer. Vid hyvling (TURP) är det enligt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) 17 procent av patienterna som drabbas av allvarliga komplikationer medan det vid TUMT bara är två procent.

– De allra flesta blir bra efteråt, men det kan ta upp till fyra månader innan obehagskänslorna gått över och vi är noga med att poängtera för patienterna att de första månaderna kan vara tålamodskrävande. I några fall har patienter fått göra en ny behandling eller gått vidare till att göra en hyvling. Tyvärr bli inte alla bra av behandlingen.


Efter ett uppehåll under coronapandemin är nu mikrovågsbehandlingen av godartad prostata igång i Kalix igen, under ledning av Johan Nyman.

”Pinkar som när jag var ung”

Under coronapandemin har antalet behandlingar som kunnat genomföras minskat drastiskt och mellan december 2020 till slutet av augusti 2021 gjordes inga behandlingar.

– Sedan vi körde igång igen har många börjat höra av sig själva till oss. Det är lite som djungeltelegrafen. Någon som varit här har berättat eller så har de läst i en tidning. Även om det aldrig går att ge några hundraprocentiga garantier är det väldigt många som har blivit hjälpta. De är oftast otroligt tacksamma och ibland får man kommentarer som att ”jag pinkar som när jag var ung igen”, säger Johan Nyman och skrattar.

Text och foto: Jonas Hansson