Barn och ungas hälsa i fokus i Haparanda

Ett 80-tal deltagare från kommunerna i östra Norrbotten, Region Norrbotten och brukarorganisationen Attention träffades under onsdagen i Haparanda. Under dagen fick de kunskap om barn och ungas hälsa och veta mer om hur olika organisationer arbetar för att främja den psykiska hälsan.

Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för nära vård på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.
”Det behövs politisk tydlighet att uppdraget för oss alla är utgå från barnens och ungdomarnas fokus och liv och samverka med varandra”, framhöll Lisbeth Löpare Johansson, en av föredragshållarna.


En av föreläsarna var Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för nära vård på SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

– Det är fantastiskt att så många viktiga aktörer för barn och unga samlas tillsammans. Det visar på engagemanget för den psykiska hälsan och för välfärdens utveckling, sade hon bland annat.

Barnöverläkaren Lina Stråmo berättade hur det ser ut vad gäller övervikt och obesitas hos barn i Norrbotten.

–  Från skolstart ser vi en ökad tendens till övervikt och obesitas och vi behöver samverka på alla barnens arenor. Jag tror att hälsoprogrammet för barn och unga upp till 20 år kan bli en positiv fortsättning på BVC, sade hon.

SKR:s Tyra Warfvinge, nationell expert på arbeten med barn och ungas hälsa, deltog via teams. Hon tryckte på att olika aktörer måste prata med varandra för att få fram en gemensam problembild.

– Om så inte sker ser respektive organisation enbart till sitt ansvarsområde, vilket inte visar sanningen.

Lina Stråmo, barnöverläkare, presenterade fakta om övervikt och obesitas hos barnen i länet.

Arrangemanget Nära vård för barn och unga lockade deltagare från kommunerna i östra Norrbotten, Region Norrbotten och Attention.

Satu Kangas och Katri Korpi, yrkesverksamma inom skolan i Haparanda stad, berättade om hur Norrbus samverkan fungerar lokalt.

Krister Berglund, divisionschef Nära, talade om satsningen på ”En väg in” som ska möjliggöra tidigare insatser för barn och unga med psykisk ohälsa inom primärvården.

Tyra Warfvinge, nationell expert på arbeten med barn och ungas hälsa, framhöll vikten av att få fram en gemensam bild av läget.