Industrin och Region Norrbotten rekryterar tillsammans

För att locka läkare, sjukvårdspersonal och ingenjörer från Estland, Lettland och Litauen till norra Sverige startar nu Region Norrbotten tillsammans med industriaktörerna i T25-gruppen en rekryteringskampanj.

Henrik Söderström porträtt
Henrik Söderström, HR-direktör.

– Det nya sättet som vi rekryterar på är en tillgång. Genom att bredda erbjudandet kan vi marknadsföra jobb såväl inom industrin som vid Region Norrbotten. Det blir lättare för familjer att flytta hit när möjligheten till tandemrekrytering finns, säger Henrik Söderström, HR-direktör vid Region Norrbotten.

Industriaktörerna i T25-gruppen är Vattenfall, Skellefteå Kraft, H2 Green Steel, SSAB, LKAB, Boliden, Northvolt samt Luleå tekniska universitet. De vänder sig tillsammans med Region Norrbotten till Estland, Lettland och Litauen för att söka nya medarbetare. MindDig är samordnare. 

I Norrbotten och Västerbotten pågår en historisk samhällsomvandling. Omfattande investeringar genomförs för att skapa fossilfria produkter inom värdekedjorna för bland annat mineral, stål och batterier. Över tusen miljarder kronor planeras att investeras i grön energi.

För att skapa ökad inflyttning och hantera arbetskraftsbristen i regionen genomförs just nu en rad åtgärder. Inom ett antal områden riskerar kompetensbristen annars på sikt att hota utvecklingen.

– Att hitta rätt kompetens, inte bara till industrin utan även till den offentliga sektorn, är kritiskt för att investeringarna ska bli av och den gröna omställningen inte tappar hastigheten. Region Norrbotten har tillsammans med industrin startat ett program med kampanjer för att fylla vakanser och utöka talangpoolen för samtliga parter, säger Henrik Söderström.

Primär målgrupp för rekryteringen är läkare, sjukvårdspersonal och ingenjörer och den riktas mot Estland, Lettland, Litauen och Sverige. Parallellt med detta synliggörs även möjligheterna för familjer att flytta till orter där industrin kan vara ett alternativ för medföljande. 

– Vi hoppas att denna konkreta kampanj är startskottet för ett nytt och bredare samarbete där vi tillsammans både kan attrahera och behålla talanger i norra Sverige. Varje familj som flyttar hit är en vinst för oss alla, säger Johan Albinsson, HR & Safety Director Boliden Mines.

Kampanjen finansieras av T25-gruppen och Region Norrbotten.