Många ”wow” när kenyaner lärde sig mer om jämställdhetsarbetet i Norrbotten

Region Norrbotten har haft besök av en delegation från Kajiadoprovinsen i Kenya, inte långt från Kilimanjaro. De deltar i det 18 månader långa programmet Gender Mainstreaming, jämställdhetsintegrering, och syftet med besöket var att utbyta erfarenheter kring arbetet med just detta.

Yvonne Anyango Aiko, projektkoordinator, Jonathan Marima Kulei, hälsovårdschef, och Caren Kamau, folkhälsostrateg med ansvar för könsbaserat våld, alla från Kaijadoregionen i Kenya.

Besöket i Sverige var arrangerat av ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati), en ideell organisation finansierad av Sida med mål att främja demokratiutveckling.

På det två dagar långa programmet i Norrbotten ingick bland annat besök på psykiatrin på Sunderby sjukhus, Folktandvården i Boden, Luleå tekniska universitet och regionhuset i Luleå. En utflykt till Gammelstads kyrkby, inklusive besök i den anrika 1400-talskyrkan, hanns också med.

Under besöket på Psykiatrin vid Sunderby sjukhus mötte delegationen överläkare Ursula Werneke och ST-läkare Louise Öhlund.

Hjärta för kvinnofrågor

”Wow”, ”what” och ”really”, var ord som återkommande upprepades av den kenyanska delegationen i samband med presentationerna av arbetet med jämställdhetsintegrering i Norrbotten.

Jonathan Marima Kulei, hälsovårdschef i Kajiadoregionen kom i sitt folkslags massajernas färgglada dräkt med tillhörande ledarstav.

Han berättade att mäns våld mot kvinnor i deras region är högre än i andra delar av landet, men har minskat tack vare ett målmedvetet arbete med jämställdhetsintegrering.

– Vår guvernör har ett hjärta för kvinnofrågor, vilket inte alla guvernörer har, konstaterade han vid den inledande presentationen på regionhuset.


Regionråd Linda Jonsson (V) berättar om regionens arbete med jämställdhetsfrågor. På bilden syns även hälsovårdschefen Jonathan Marima Kulei från Kaijado och Kristian Ekman, ärendestrateg på regionen.

Yvonne Anyango Aiko och Caren Kamau vid kyrkstugorna i Gammelstad.

Könsbaserat våld

Regionen representerades av stabschef Satu Norsten Manninen, jämställdhetsstrategen Moa Lygren och regionrådet Linda Jonsson, som alla ingår i regionens styrgrupp för jämställdhetsintegrering. De lyfte fram att jämställdhetsfrågorna har högsta prioritet inom regionen. Även regionstabens ärendestrateg Kristian Ekman, som ansvarat för programmet, medverkade.

Yvonne Anyango Aiko, tillhörande folkslaget luo från Luoland vid Victoriasjön, jobbar för Kaijadoprovinsen med olika hållbarhetsprojekt och har sedan 2007 besökt Sverige bland annat i ett projekt i Umeå kring vatten- och avfallshantering.

Caren Kamau, som arbetar med folkhälsofrågor och könsbaserat våld, berättade om det höga antalet tonårsgraviditeter och om det könsbaserade våldet i Kaijado, där såväl sexuella övergrepp som misshandel och tvångsäktenskap förekommer.

– Det vill vi genom det här projektet sätta stopp för.

Regionråd Linda Jonsson mottar en symbolisk gåva från Yvonne Anyango Aiko. I bakgrunden regionens stabschef Satu Norsten Manninen.

Regionens tandvårdschef Maria Petterson arrangerade efter föreläsningen en fluorsköljning.

Amningscenter

Caren Kamau berättade vidare att i deras förebyggande arbete ingår bland annat ett amningsscenter för vårdmedarbetare så att de kan ha med sig sin bebis på jobbet och ett skyddscenter för kvinnor som utsatts för våldtäkter och annat könsbaserat våld.

– Jag älskar att vi fått lära oss så mycket om hur ni jobbar i Norrbotten som vi kan ta med hem, konstaterade hon.

På psykiatrihuset i Sunderbyn utbytte de erfarenheter om bland annat könsskillnader i inläggning, medicinering och diagnos av patienter medan Folktandvården i Boden berättade om skillnader i karies mellan flickor och pojkar i olika åldrar i Norrbotten och hur svensk tandvård fungerar.

Anette Wärnberg, chef för Folktandvården Boden, visar ett behandlingsrum.

Kristian Ekman fick känna på massajen Jonathan Marima Kuleis ledarstav, som i sammanhanget symboliserar att han är teamledare för Kaijadoregionens jämställdhetsintegreringsprojekt.

Döden och döende

Rose-Marie Imoni, länssamordnare för palliativ vård på regionen och gift med en kenyansk man, vilket väckte stor förtjusning, berättade utifrån ett historiskt perspektiv om döden och döende i Sverige. Hon berättade att hon tidigare inte hade tänkt in jämställdhetsperspektiv i sitt arbete med palliativ vård.

– Men inför det här besöket har jag upptäckt att det finns i allt arbete med personcentrerad vård.

Ett möte med Luleå tekniska universitet, som berättade om ambitionen att bli Sveriges mest jämställda universitet, stod också på programmet. Det fördes också en dialog med Micke Boström, beredningssekreterare på regionstaben, som berättade om arbetet med medborgardialoger. Han kom bland annat med flera tips på hur man kommer i kontakt med röstsvaga grupper.

På Luleå tekniska universitet togs delegationen emot av Lisa Mujagic, processledare, Maria Jansson, samarbetsstrateg, Tommy Viklund, HR-chef och Anna Öqvist, utbildningschef.

Landshövding Lotta Finstorp var entusiastisk över att möta den kenyanska delegationen och berättade om sina egna besök i Kenya. Här tar hon emot en liten gåva från Yvonne Anyango Aiko.

Kvar att göra

På ett tidigt morgonmöte med landshövding Lotta Finstorp berättade hon stolt om att hon är Norrbottens första kvinnliga landshövding.

– Vi tror att vi är bäst i Sverige på jämställdhet, men det finns fortfarande en hel del att göra i länet, förklarade hon.

– Det är viktigt att alltid ha genusglasögonen på sig, påpekade Jonathan Marima Kulei och tillade att det också är viktigt att våga bryta normer och att fler män behöver bli genusförebilder.

Text och foto: Jonas Hansson

Beredningssekreterare Micke Boström berättade om regionens medborgardialoger.

Inne i en av kyrkstugorna i Gammelstad beskrev Jonathan Marima Kulei hur massajernas traditionella bostäder byggs.

Caren Kamau, folkhälsostrateg med ansvar för könsbaserat våld, från Kaijadoregionen i Kenya, berättar om det arbete de driver för ökad jämställdhetsintegrering.

ST-läkare Louise Öhlund och Jonathan Marima Kulei utanför det nya psykiatrihuset i Sunderbyn.