Region Norrbotten ser fram emot att få jobba med länets nya jämställdhetstrategi

Nu har den nya regionala jämställdhetsstrategin för Norrbotten lanserats. Region Norrbotten är en av parterna som står bakom den. ”Jämställdhet är en av Norrbottens stora ödesfrågor. Vi måste alla ta vår del av arbetet och med den nya länsstrategin för jämställdhet finns en bra utgångspunkt”, säger Linda Jonsson (V), ansvarigt regionråd för hållbarhet och jämställdhet.


Omslagsbild till Ett jämställt Norrbotten 2024-2030, regional jämställdhetsstrategi. Illustration: Oh My.

Det har gått fem år sedan den förra regionala jämställdhetsstrategin togs fram, för 2018–2023.

Nu lanseras den nya strategin, Ett jämställt Norrbotten 2024–2030, som syftar till att stärka länets jämställdhetsarbete. Den övergripande målsättningen är att kvinnor och män, flickor och pojkar samt icke-binära ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Syftet med strategin är att aktörer i länet, genom sina verksamheter och i samverkan, tillsammans bidrar till de jämställdhetspolitiska målen.

Tre prioriterade områden

Strategin ger både stöd i att komma igång med jämställdhetsarbete och i att hålla i och hålla ut i det som redan görs – oavsett organisation.

I strategin finns tre prioriterade områden:

  • En jämställd samhällsomvandling.
  • Omfördela makten mellan kvinnor och män.
  • Ökad upptäckt av mäns våld mot kvinnor och barn.

Dessas är kopplade till delmål och nyckeltal, som ger en lägesbild på regional nivå. Nyckeltalen som finns i strategin kommer att följas upp och presenteras i en lathund vartannat år. Lathunden, På tal om kvinnor och män i Norrbotten, finns även den att ladda ned.

– De tre delmålen täcker in flera delar av Region Norrbottens redan pågående arbete: inom regional utveckling, med vår arbetsgivarroll och inom hälso- och sjukvården. Inom alla dessa områden kan vi växla upp vårt arbete för att ytterligare bidra till ökad jämställdhet, säger Linda Jonsson och fortsätter:

– Jag är glad över att ha fått vara delaktig i att arbeta fram strategin och ser nu framemot att fortsätta detta viktiga arbete inom Region Norrbotten.

Jämställdhetsdelegationen

Förutom Region Norrbotten står övriga parter som ingår i länets jämställdhetsdelegation bakom strategin: Länsstyrelsen Norrbotten, Försvarsmakten, Polisen, Sámediggi/Sametinget, Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarna Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet, Arbetsförmedlingen och SSAB.

Jämställdhetsstrategin finns att ladda ner på Länsstyrelsen Norrbottens webbplats.