Region Norrbotten visar solidaritet med Ukrainas folk

Idag lördagen den 24 februari är det två år sedan Ryssland, i strid med internationella överenskommelser, militärt invaderade Ukraina.

Svensk och Ukrainsk flaggning vid Regionhuset i Luleå

Såväl den svenska regeringen som EU och stora delar av världssamfundet fördömde omgående Rysslands krigshandlingar. Ett orättfärdigt krig går nu in på sitt tredje år, något som vi är många som djupt beklagar.

Därför flaggar vi idag med både Sveriges och Ukrainas flagga utanför Regionhuset i Luleå. Flaggorna delar inte bara färg. Tillsammans delar vi tron på att alla stater självständigt att formulera sin politik, med demokratin och folkstyret som grund för sättet att fritt och självständigt kunna fatta beslut.

Dagens flaggning är inte en markering mot det ryska folket. Tillsammans med dem delar vi visionen om en värld i fred, där demokrati råder och de mänskliga rättigheterna respekteras. Idag flaggar vi för att visa vårt fortsatta stöd till Ukrainas strävan efter fred och frihet, i protest mot ett orättfärdigt krig som måste få ett omedelbart slut.

Anders Öberg, regionstyrelsens ordförande