Samernas nationaldag firas idag

Samernas nationaldag och flagga är gemensam för alla samer oavsett om de bor i Sverige, Norge, Finland eller Ryssland.

Samiska flaggan

Cirkeln i flaggan är en sol- och månesymbol. Solringen är röd och månringen är blå. Färgerna kommer från den samiska dräkten.

Samiska är ett finsk-ugriskt språk. Det består egentligen av flera grupper och dialekter. I Sverige är sydsamiska, nordsamiska och lulesamiska vanligast, men även pitesamiska och umesamiska finns här.

Så här önskar man "Glad samefolketsdag"

  • Nordsamiska - Lihkku sámi álbmotbeivviin
  • Lulesamiska - Vuorbbe sámij álmmukbiejvvijn
  • Pitesamiska - Lihkko sáme älbmukbäjjváj
  • Umesamiska - Lïhkkuos sämij ålmagenbeäjvvie
  • Sydsamiska - Lahkoe saemiej åålmegebiejjine